Wersja polska normy ISO 9001:2015 została opublikowana

ISO 9001:2015

W dniu 06.07.2016 Polski Komitet Normalizacyjny opublikował polską wersję normy ISO 9001:2015.  Obecnie wyzwaniem dla wszystkich certyfikowanych organizacji będzie dostosowanie istniejących systemów zarządzania jakością do wymagań nowej normy.  

 

Zespół ISOQAR chętnie udzieli informacji na temat przejścia na nową wersję standardu. Na bieżąco uzupełniamy naszą zakładkę Aktualności na stronie www.isoqar.pl, aby mieli Państwo pewność że dysponują najnowszymi informacjami odnośnie zmian.  

 

Możecie Państwo liczyć na nas w obszarze szkoleń. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną edycję szkoleń.

 

Poniżej opiszę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

  ·        

Posiadam ważny certyfikat ISO 9001. Co muszę teraz zrobić?

We wrześniu 2015 roku ustanowiony został trzyletni okres przejściowy, podczas którego będzie można dokonać aktualizacji certyfikatu z pomocą ISOQAR. Zespół ISOQAR dołoży wszelkich starań, aby przejście na nową wersję ISO 9001:2015 przeszło sprawnie i efektywnie u wszystkich Klientów. ISOQAR posiada checklisty przejścia na nową normę. Jest to dokument, który może być pomocny w przejściu na nową normę. W przypadku zainteresowania otrzymaniem tego dokumentu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.   ·      

  

Jestem zainteresowany certyfikacją ISO 9001. Co muszę zrobić?

ISOQAR jako jedna z pierwszych jednostek certyfikujących uzyskał akredytację na możliwość certyfikacji systemu ISO 9001:2015. Do września 2016 roku Klient może wybrać, czy chce certyfikować się na wersję ISO 9001:2008 czy na wersję ISO 9001:2015. Od września 2016 możliwa będzie tylko certyfikacja na wersję ISO 9001:2015.     ·        

 

Jakie są najważniejsze zmiany w normie ISO 9001:2015?

  • Zrozumienie organizacji i jej otoczenia,
  • Nacisk na przywództwo,
  • Skoncentrowanie się na zarządzaniu ryzykiem,
  • Nacisk na cele, pomiar i zarządzanie zmianą,
  • Komunikacja i świadomość,
  • Mniej wymogów o charakterze nakazów. 

 

Zespół ISOQAR chętnie odpowie na pytania dotyczące aktualizacji certyfikatów oraz zmian w normie ISO 9001.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies