14 zasad efektywnego zarządzania jakością

14 zasad efektywnego zarządzania jakością

William Edwards Demming to guru jakości. Demming twierdził, że 94% wszystkich problemów jakościowych powstaje z winy kierownictwa, które powinno zaangażować się w zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. W latach 50 sformułował on 14 zasad, które do tej pory pozostają aktualne. Na nich oparte jest siedem zasad zarządzania jakością stanowiących fundament ISO 9001:2015.

 

Oto 14 zasad Demminga:

 • Stworzenie stałych celów w odniesieniu do usprawniania jakości produktów i usług, które są ukierunkowane na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Stałe dążenie do doskonalenia produktów i usług aby zwiększyć konkurencyjność, trwać na rynku oraz tworzyć miejsca pracy.
 • Zastosowanie nowej filozofii zarządzania. Najwyższe kierownictwo musi podjąć wyzwanie, musi nauczyć się nowych obowiązków i pełnić rolę przywódczą w dążeniu do celu. Należy postawić nacisk na efektywność.
 • Rezygnacja z metod masowej kontroli jako sposobu na zapewnienie jakości. Statystyczne potwierdzenie jakości powinno stać się częścią procesu wytwórczego.
 • Porzucenie praktyki wyboru dostawców wg najniższej ceny, w zamian za to minimalizacja kosztów całkowitych. Wybór jednego dostawcy dla każdego z kupowanych  podzespołów oraz budowanie długoterminowej relacji lojalności i zaufania.
 • Stałe doskonalenie systemu produkcji oraz usług, celem podniesienia wydajności i jakości, a tym samym trwałe obniżenie kosztów.
 • Wprowadzenie nowoczesnych metod szkolenia pracowników.
 • Budowa przywództwa. Głównym celem kierownictwa powinna być pomoc pracownikom oraz maszynom w lepszym wykonywaniu przez nich pracy. Konieczna jest rewizja dotychczasowych metod nadzoru kierownictwa jak i pracowników pierwszej linii.
 • Odrzucenie strachu tak aby wszyscy mogli pracować wydajniej dla przedsiębiorstwa.
 • Przełamanie barier pomiędzy działami przedsiębiorstwa. Wszystkie działy musza pracować jak jedna drużyna, tak aby jednocześnie mogły przewidywać problemy jakie można napotkać na etapie produkcji czy też dostawy.
 • Eliminacja sloganów, celów typu „zero defektów” lub „nowy poziom wydajności”. Takie podejście zbudza jedynie sprzeciw, istota niskiej jakości i niskiej wydajności leży po stronie systemu, a więc poza zasięgiem pracowników.
 • Eliminacja ilościowych standardów, zarządzania przez liczby i cele numeryczne. Likwidacja substytutów autentycznego przywództwa oraz likwidacja zarządzania przez cele. W ich miejsce wprowadzić środki pomocy wspierające metody zarządzania. Wykorzystywać statystyczne metody w celu podnoszenia jakości i wydajności.
 • Likwidacja barier, które nie pozwalają robotnikom i menedżerom z dumą wykonywać swej pracy. Pracownik nie chce produkować braków, pracownik nie chce mieć przestojów.
 • Wprowadzenie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego samodoskonalenia. Pracownicy powinni się doskonalić poprzez stałe szkolenie i samokształcenie. Atut konkurencyjności zawsze bierze się z posiadanej wiedzy.
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji. 
   

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies