14 zasad efektywnego zarządzania jakością

14 zasad efektywnego zarządzania jakością

William Edwards Demming to guru jakości. Demming twierdził, że 94% wszystkich problemów jakościowych powstaje z winy kierownictwa, które powinno zaangażować się w zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. W latach 50 sformułował on 14 zasad, które do tej pory pozostają aktualne. Na nich oparte jest siedem zasad zarządzania jakością stanowiących fundament ISO 9001:2015.

 

Oto 14 zasad Demminga:

 • Stworzenie stałych celów w odniesieniu do usprawniania jakości produktów i usług, które są ukierunkowane na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Stałe dążenie do doskonalenia produktów i usług aby zwiększyć konkurencyjność, trwać na rynku oraz tworzyć miejsca pracy.
 • Zastosowanie nowej filozofii zarządzania. Najwyższe kierownictwo musi podjąć wyzwanie, musi nauczyć się nowych obowiązków i pełnić rolę przywódczą w dążeniu do celu. Należy postawić nacisk na efektywność.
 • Rezygnacja z metod masowej kontroli jako sposobu na zapewnienie jakości. Statystyczne potwierdzenie jakości powinno stać się częścią procesu wytwórczego.
 • Porzucenie praktyki wyboru dostawców wg najniższej ceny, w zamian za to minimalizacja kosztów całkowitych. Wybór jednego dostawcy dla każdego z kupowanych  podzespołów oraz budowanie długoterminowej relacji lojalności i zaufania.
 • Stałe doskonalenie systemu produkcji oraz usług, celem podniesienia wydajności i jakości, a tym samym trwałe obniżenie kosztów.
 • Wprowadzenie nowoczesnych metod szkolenia pracowników.
 • Budowa przywództwa. Głównym celem kierownictwa powinna być pomoc pracownikom oraz maszynom w lepszym wykonywaniu przez nich pracy. Konieczna jest rewizja dotychczasowych metod nadzoru kierownictwa jak i pracowników pierwszej linii.
 • Odrzucenie strachu tak aby wszyscy mogli pracować wydajniej dla przedsiębiorstwa.
 • Przełamanie barier pomiędzy działami przedsiębiorstwa. Wszystkie działy musza pracować jak jedna drużyna, tak aby jednocześnie mogły przewidywać problemy jakie można napotkać na etapie produkcji czy też dostawy.
 • Eliminacja sloganów, celów typu „zero defektów” lub „nowy poziom wydajności”. Takie podejście zbudza jedynie sprzeciw, istota niskiej jakości i niskiej wydajności leży po stronie systemu, a więc poza zasięgiem pracowników.
 • Eliminacja ilościowych standardów, zarządzania przez liczby i cele numeryczne. Likwidacja substytutów autentycznego przywództwa oraz likwidacja zarządzania przez cele. W ich miejsce wprowadzić środki pomocy wspierające metody zarządzania. Wykorzystywać statystyczne metody w celu podnoszenia jakości i wydajności.
 • Likwidacja barier, które nie pozwalają robotnikom i menedżerom z dumą wykonywać swej pracy. Pracownik nie chce produkować braków, pracownik nie chce mieć przestojów.
 • Wprowadzenie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego samodoskonalenia. Pracownicy powinni się doskonalić poprzez stałe szkolenie i samokształcenie. Atut konkurencyjności zawsze bierze się z posiadanej wiedzy.
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji. 
   

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności