Złożyliśmy zaświadczenie dotyczące przeprowadzenia audytu energetyczne

Złożyliśmy zaświadczenie dotyczące przeprowadzenia audytu energetycznego do URE i co teraz?

Po gorączce związanej z ostatecznym terminem złożenia zaświadczenia do Urzędu Regulacji Energii o wykonaniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa powoli opada kurz. Wiele firm po spełnieniu obowiązku i złożeniu zaświadczenia zastanawia się, co dalej. Niektórzy podchodzą do tematu, jak studenci: zakuć, zdać, zapomnieć. Inni myślą jak wykorzystać często niemały wysiłek włożony w przejście procedury audytowej oraz jak zastosować możliwości doskonalenia swojego przedsiębiorstwa.

 

Poprawnie wykonany audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zdefiniować wskaźniki pozwalające obiektywnie mierzyć efektywność energetyczną procesów w naszej firmie, porównywać się do wskaźnikowych wartości u innych podobnych przedsiębiorstw i zidentyfikować możliwości poprawy efektywności.

 

Zidentyfikowane możliwości zawsze powinny być rozpatrywane w kontekście finansowym. Reprezentanci najwyższego kierownictwa powinni policzyć, czy wdrożenie tych popraw przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do poprawy wyniku finansowego, głównie po stronie kosztów.

 

Wyliczając opłacalność działań modernizacyjnych przedstawicie firmy powinni wziąć pod uwagę cały cykl życia: inwestycję, koszty utrzymania oraz wartość rezydualną. Najczęściej w takim przypadku firmy przeprowadzają analizę LCC (life cycle cost).

 

Z mojego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy podejmują temat efektywności energetycznej w przypadku, gdy koszty inwestycji zwracają się w przeciągu 3-4, czasami 5 lat. Dłuższy czas zwrotu inwestycji nie sprzyja poprawie efektywności energetycznej, czy wskaźnikowi wyniku energetycznego. Niemniej, nie należy zapominać, że oprócz oszczędności kosztów energii, optymalizacja procesów przynosi najczęściej dodatkowe korzyści.

 

Do korzyści związanych z efektywnym zarządzaniem energią możemy zaliczyć:

 • zmniejszenie kosztów zużycia energii,
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko z wykorzystaniem energii i zmniejszenie emisji CO2,
 • zmniejszenie narażenia na rosnące ceny energii, lub na jej wahania,
 • zwiększenie dostępności usług związanych np. z dostarczaniem sprężonego powietrza w różne miejsca poprzez lepsze wykorzystanie istniejących w danej organizacji możliwości,
 • zwiększenie niezawodności produkcji i wielkości produkcji
 • poprawę wydajności urządzeń lub całych linii technologicznych.

 

Typowymi przykładami usprawnień operacyjnych mogą być:

 • poprawa kontroli nad operacjami prowadzącymi do poprawy produktywności,
 • zmniejszenie hałasu,
 • poprawa poziomu komfortu w budynkach, takich jak temperatura, wentylacja, oświetlenie, itp,
 • niższe koszty utrzymania wynikające z lepszego funkcjonowania maszyn i urządzeń,
 • zmniejszenie przestojów,
 • zredukowanie wytwarzanych odpadów,
 • zmniejszenie zużycia wody oraz
 • zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

 

Wymienione powyżej korzyści operacyjne mogą różnić się w zależności od branży i rodzaju ulepszeń.

 

Redukcja kosztów energii i poprawa efektywności energetycznej zazwyczaj nie ma negatywnego wpływu na organizację, jej działalność lub jej pracowników. Jest to wyjątkowa sytuacja w porównaniu do większości innych form redukcji kosztów, które zazwyczaj mają bezpośredni i pośredni negatywny wpływ na zasoby ludzkie, pracowników i wykonawców.

 

Po wyliczeniu czasów zwrotu kosztów, firmy bardzo często rozpoczynają aktywnie poszukiwać inicjatyw i dotacji krajowych, czy unijnych. Skorzystanie z takiego finansowania w oczywisty sposób podnosi opłacalność inwestycji i przyczynia się do skrócenia czasu zwrotu kosztów poniesionych na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

 

Zrealizowanie powyższych czynności łącznie z audytem energetycznym przedsiębiorstwa w naturalny sposób przybliża nas do wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001 i uzyskania certyfikatu ISO 50001.

 

Moim zdaniem, poprawne wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa stanowi ok. 60% prac związanych z wdrożeniem i certyfikowaniem systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001.

 

Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca, manager myślący długookresowo rozumie, że w dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie wszyscy zwracają uwagę na efektywność i skuteczność biznesową, zarządzanie energią staje się kolejnym orężem w walce z rosnącymi kosztami i kurczącymi się marżami. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania energią do kontaktu.

 

Autor:  Paweł Dąbrowski - Dyrektor Zarządzający ISOQAR CEE 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności