Zaangażowanie a efektywność energetyczna w ISO 50001

Zaangażowanie a efektywność energetyczna w ISO 50001

Jedną z głównych przeszkód w uzyskaniu poprawy efektywności energetycznej, w ramach systemu zarządzania energią ISO 50001, jest brak zaangażowania pracowników organizacji. Osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej wymaga zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji.

 

Warunkami niezbędnymi do efektywnego wdrożenia systemu zarządzania energią (EnMS) są:

  • pełne zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
  • oddelegowane odpowiednich zasobów ludzkich do tego procesu
  • poświęcenie odpowiedniej ilości czasu

 

Kwestia efektywności energetycznej musi zacząć być traktowana priorytetowo, jako część codziennej działalności i musi być brana pod uwagę podczas podejmowania decyzji przez organizację. Brak zaangażowania często manifestuje się poprzez:

  • Trudności i opóźnienia w podejmowaniu decyzji operacyjnych związanych z kwestiami efektywności energetycznej.
  • Odporność na zmiany wynikającą z różnych przyczyn np. z braku wiedzy lub lenistwa. Czasem pracownicy obawiają się, że wprowadzone zmiany przekładające się na większą efektywność energetyczną, ściągną na nich krytykę, dlaczego dane działania nie zostały wprowadzone wcześniej.
  • Niewłaściwe rozdzielenie czasu i zasobów ze strony najwyższego kierownictwa
  • Nie trzymanie się terminów realizacji celów energetycznych lub nie wprowadzanie zaleceń związanych w poprawą wyniku energetycznego

 

Wdrożenie systemu zarządzania energią, bez zapewnienia niezbędnego poziomu zaangażowania wszystkich pracowników organizacji, nie gwarantuje uzyskania korzyści z tego systemu i poprawy efektywności energetycznej.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności