Zaangażowanie a efektywność energetyczna w ISO 50001

Zaangażowanie a efektywność energetyczna w ISO 50001

Jedną z głównych przeszkód w uzyskaniu poprawy efektywności energetycznej, w ramach systemu zarządzania energią ISO 50001, jest brak zaangażowania pracowników organizacji. Osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej wymaga zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji.

 

Warunkami niezbędnymi do efektywnego wdrożenia systemu zarządzania energią (EnMS) są:

  • pełne zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
  • oddelegowane odpowiednich zasobów ludzkich do tego procesu
  • poświęcenie odpowiedniej ilości czasu

 

Kwestia efektywności energetycznej musi zacząć być traktowana priorytetowo, jako część codziennej działalności i musi być brana pod uwagę podczas podejmowania decyzji przez organizację. Brak zaangażowania często manifestuje się poprzez:

  • Trudności i opóźnienia w podejmowaniu decyzji operacyjnych związanych z kwestiami efektywności energetycznej.
  • Odporność na zmiany wynikającą z różnych przyczyn np. z braku wiedzy lub lenistwa. Czasem pracownicy obawiają się, że wprowadzone zmiany przekładające się na większą efektywność energetyczną, ściągną na nich krytykę, dlaczego dane działania nie zostały wprowadzone wcześniej.
  • Niewłaściwe rozdzielenie czasu i zasobów ze strony najwyższego kierownictwa
  • Nie trzymanie się terminów realizacji celów energetycznych lub nie wprowadzanie zaleceń związanych w poprawą wyniku energetycznego

 

Wdrożenie systemu zarządzania energią, bez zapewnienia niezbędnego poziomu zaangażowania wszystkich pracowników organizacji, nie gwarantuje uzyskania korzyści z tego systemu i poprawy efektywności energetycznej.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies