UE wyznaczyła nowe cele dla OZE

UE wyznaczyła nowe cele dla OZE

W ubiegłym tygodniu władze Unii Europejskiej zakończyły negocjacje w sprawie określenia wielkości udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu całej UE do roku 2030. Udział ten określono na poziomie 32%, co może świadczyć o tym, że Unia Europejska będzie dążyła do wyeliminowania tych źródeł energii, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Warto także podkreślić, że w regulacji zawarto klauzulę, która umożliwia dodatkowo podniesienie tego poziomu do roku 2023.

 

Nowe regulacje wymuszą na Państwach członkowskich dostosowanie się do nowych wymogów. Przewiduje się, że w roku 2030, prawie jedna trzecia energii elektrycznej wytwarzanej w Unii będzie pochodziła ze źródeł ekologicznych takich jak: panele solarne i elektrownie wiatrowe.

 

Ponadto zwiększono udział OZE w transporcie, który ma wynosić 14%, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału biopaliw pierwszej generacji. Z treści opublikowanych komunikatów wynika także, że wzrosnąć ma rola prosumentów zaangażowanych w wytwarzanie energii odnawialnej na własne potrzeby. Nowe prawo ma zagwarantować wszystkim obywatelom, że bez przeszkód będą mogli korzystać z wytworzonego przez OZE prądu. W praktyce oznacza to tyle, że UE zapowiada zniesienie wszystkich podatków od wykorzystania fotowoltaiki.

 

Powyższe ustalenia mają umocnić pozycję Unii Europejskiej jako lidera w walce ze zmianami klimatycznymi. Nie brakuje jednak głosów krytycznych, które oceniają nowe regulacje jako absurdalne. Za przykład mogą posłużyć Niemcy, którzy od wielu lat uznawani są za jedną z najlepiej rozwiniętych gospodarek światowych. Mimo to niemiecki rząd stanowczo odrzucał możliwość zawarcia porozumienia dla celu wyższego niż na poziomie 33-35%. Osiągnięcie tak ambitnych celów przez kraje Europy środkowo-wschodniej, w tym Polskę, może być niezwykle trudne. Przypomnijmy, że w Polsce w 2016 roku energia z odnawialnych źródeł stanowiła zaledwie 13,5% pozyskanej energii.

 

Zmiana przepisów daje jednak także spore nadzieje wielu polskim producentom, którzy produkują podzespoły m.in. do farm wiatrowych. Rosnący udział odnawialnych źródeł energii przyczyni się bez wątpienia do rozwoju tej gałęzi przemysłu i stworzy wiele nowych miejsc pracy. 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności