Przyszłość rodziny norm ISO 50001

Przyszłość rodziny norm ISO 50001

Podobnie jak wszystkie normy ISO, norma ISO 50001 jest co pięć lat aktualizowana, aby odpowiadać bieżącym wymaganiom rynku.

Publikacji nowej wersji ISO 50001 spodziewamy się na początku 2019 r.

Norma ISO 50001 należy do dużej rodziny norm ISO 500XX za których opracowanie odpowiada Komitet ISO / TC 301.

 

Obecnie, oprócz prac nad nową wersją ISO 50001, Komitet zajmuje się opracowywaniem następujących standardów:

 

  • ISO 50007 Działania dotyczące usług energetycznych - Wytyczne dotyczące oceny i usprawniania usług dla użytkowników (Activities relating to energy services – Guidelines for the assessment and improvement of the service to users)
  • ISO/AWI TS 50008 Zarządzanie danymi energetycznymi budynków komercyjnych pod kątem efektywności energetycznej (Commercial building energy data management for energy performance – Guidance for a systemic data exchange approach)
  • ISO/CD 50021 Ogólne wytyczne dotyczące wyboru narzędzi do oceny oszczędności energii (General guidelines for selecting energy savings evaluators)
  • ISO/CD 50044 Ocena oszczędności energii – Ekonomiczna i finansowa ocena projektów dotyczących oszczędności energii (Energy savings evaluation – Economics and financial evaluation of energy saving projects)
  • ISO 50045 Techniczne wytyczne dotyczące oceny oszczędności energii  w elektrociepłowniach (Technical guidelines for evaluation of energy savings of thermal power Plants)
  • ISO 50046 Ogólne metody kwantyfikacji ex ante lub oczekiwanych oszczędności energii (General quantification methods for ex ante or expected energy savings)
  • ISO 50049 Metody obliczeniowe dotyczące efektywności energetycznej i zmian zużycia energii na poziomie kraju, regionu i miasta: w odniesieniu do oszczędności energii i innych czynników (Calculation methods for energy efficiency and energy consumption variations at country, region and city levels: relation to energy savings and other factors)

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies