Rekompensaty dla przedsiębiorstw z branży energochłonnej

Rekompensaty dla przedsiębiorstw z branży energochłonnej

Rząd przyjął projekt uprawniający na wprowadzenie systemu rekompensat dla przemysłu energochłonnego w Polsce. Dzięki niemu przedsiębiorstwa z branż energochłonnych, takich jak branża chemiczna, hutnicza czy papiernicza, będą mogły uzyskać rekompensaty za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami UE wytwórcy energii elektrycznej objęci są systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Pomimo że część uprawnień nadal jest bezpłatna, to produkcja prądu ze źródeł kopalnych wymaga zakupu coraz droższych uprawnień do emisji CO2.  To z kolei przekłada się na rosnące ceny energii elektrycznej. Pula darmowych uprawnień z roku na rok będzie się kurczyć, a od roku 2027 całość emisji w energetyce będzie wymagać zakupu uprawnień.

 

Wprowadzenie rekompensat ma na celu wsparcie naszego przemysłu, aby mógł nadal konkurować z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Zgodnie z danymi za 2016 r., przedsiębiorstwa branży energochłonnej tworzą w Polsce ponad 400 tys. miejsc pracy. Z kolei firmy z nimi kooperujące to kolejne 680 tys. Łącznie sektor energochłonny wspiera zatem miejsca pracy dla 8,3 proc. pracujących w Polsce ogółem. Warto także podkreślić, że branża energochłonna generuje ok. 11 proc. PKB i zużywa ok. 20 proc. energii wytwarzanej w naszym kraju.

 

Wysokość rekompensat ma być wyliczana na podstawie średnich cen uprawnień do emisji. Rosnące ceny uprawnień będą zatem wpływały na wyższy poziom rekompensat. W efekcie rekompensaty mają skutecznie obniżyć koszty energii nawet o kilkadziesiąt procent.

 

Pierwsze wypłaty za rok 2019  nastąpią w roku 2020. Przeznaczone na nie będzie około 890 mln zł rocznie. Rekompensaty mają być finansowane z przychodów ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji CO2. Dochody z aukcji w Polsce w 2018 r. wyniosły ok. 5 mld zł, przewiduje się, że w 2019 kwota ta może być nawet dwa razy większa.

 

Przedsiębiorstwa, które będą chciały uzyskać rekompensatę będą musiały złożyć odpowiedni wniosek. Decyzję o przyznaniu rekompensaty podejmie prezes URE. Innym ważnym wymogiem, który będzie należało spełnić jest wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania energią np. ISO 50001 lub bardziej kompleksowego rozwiązania.

 

Przypomnijmy, że wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania energią ISO 50001, oprócz możliwości skorzystania z rekompensat, niesie ze sobą również wiele innych korzyści takich jak:

  • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie rozwiązań zapewniających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych,
  • zmniejszenie kosztów zużycia energii, a co za tym idzie, kosztów wytwarzania wyrobów,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do efektywności energetycznej,
  • redukcja niekorzystnego oddziaływania na środowisko,

 

Więcej informacji na temat certyfikacji ISO 50001 dostępnych jest na STRONIE. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem 22 649 76 64 lub do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności