Publikacja ISOQAR w Wiadomościach PKN

Publikacja ISOQAR w Wiadomościach PKN poświęconych efektywności energetycznej

2016-12-23

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym Numerem Specjalnym (10) WIADOMOŚCI PKN, wydawanym przez Polski Komitet Normalizacyjny. Wydanie to poświęcone jest EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

 

Znajdują się tam artykuły związane tematycznie m.in. z systemami zarządzania energią, auditami energetycznymi w ujęciu prawnym oraz normalizacyjnym, wymaganiami dla jednostek certyfikujących i auditujących SZE.

 

Jeden z artykułów, omawiający „Zalety i wady auditu energetycznego i systemu zarządzania energią wg PN EN ISO 50001” został opracowany przez p. Pawła Dąbrowskiego – Dyrektora Zarządzającego ISOQAR i członka KT 304 oraz p. Katarzynę Wasiak – Sales Assistant w ISOQAR CEE.

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o efektywności energetycznej, każdy przedsiębiorca, z wyjątkiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, jest zobowiązany do przeprowadzania cyklicznie auditów energetycznych lub wdrożenia i certyfikowania systemu zarządzania energią ISO 50001.

 

Działania te należy podjąć do 30 września 2017. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pomogą Państwu podjąć decyzję, które rozwiązanie jest bardziej odpowiednie dla Państwa organizacji.

 

Publikację można zakupić na stronie internetowej PKN.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies