Nowa wersja ISO 50001:2018 została opublikowana

Nowa wersja ISO 50001:2018 została opublikowana

21 sierpnia 2018 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nowe wydanie normy dotyczącej systemów zarządzania energią ISO 50001:2018. Zastąpi ona obowiązujące wydanie z 2011 roku. Okres przejściowy dla nowego standardu, podobnie jak dla pozostałych standardów z rodziny ISO wynosi 3 lata. Po tym okresie certyfikaty wydane według normy z 2011 r. stracą ważność.

 

Nowa wersja przyjmuje wspólną dla wszystkich norm ISO strukturę wysokiego poziomu (High Level Structure, HLS), zapewniającą kompatybilność z pozostałymi normami systemowymi. Oznacza to maksymalny poziom zgodności m.in. z systemami zarządzania jakością (ISO 9001), systemami zarządzania środowiskiem (ISO 14001), czy też systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001).

 

Spośród najważniejszych zmian wprowadzonych w nowej wersji ISO 50001 wyszczególnić możemy:

  • Wykorzystanie Struktury Wysokiego Poziomu (ang. High Level Structure), w celu zapewnienia zgodności z innymi standardami systemów zarządzania,
  • Podkreślenie roli najwyższego kierownictwa,
  • Aktualizacja terminów i definicji, a także wprowadzenie nowych definicji - "poprawa wyniku energetycznego",
  • Wyjaśnienie języka i organizacji,
  • Wyjaśnienie i normalizacja EnPI (Wskaźnik wyniku energetycznego) oraz EnB (wskaźnik energii bazowej),Uszczegółowienie planów gromadzenia danych o energii i związanych z tym wymagań (wcześniej plan pomiaru energii),

 

Przejście na nową wersję ISO 50001:2018 wymaga podjęcia następujących kroków:

  • Zapoznanie się z treścią i wymaganiami standardu. Warto tutaj skorzystać ze szkoleń organizowanych przez ISOQAR, które  pozwolą nie tylko lepiej zrozumieć nowe wymagania, ale także pozwolą przygotować się do przejścia na nową wersję standardu.
  • Identyfikacja braków oraz dostosowanie obecnego system zarządzania energią do wymagań nowej wersji standardu.
  • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych, których celem jest sprawdzenie czy podjęte działania są skuteczne i czy wdrożony system funkcjonuje prawidłowo.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o procesie przejścia na nową wersję standardu lub chcą Państwo otrzymać ofertę na certyfikację bądź szkolenie dedykowane w zakresie ISO 50001:2018, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu 22 649 76 64 lub mailowo pod adresem isoqar@isoqar.pl

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies