Nowa wersja ISO 50001:2018 została opublikowana

Nowa wersja ISO 50001:2018 została opublikowana

21 sierpnia 2018 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nowe wydanie normy dotyczącej systemów zarządzania energią ISO 50001:2018. Zastąpi ona obowiązujące wydanie z 2011 roku. Okres przejściowy dla nowego standardu, podobnie jak dla pozostałych standardów z rodziny ISO wynosi 3 lata. Po tym okresie certyfikaty wydane według normy z 2011 r. stracą ważność.

 

Nowa wersja przyjmuje wspólną dla wszystkich norm ISO strukturę wysokiego poziomu (High Level Structure, HLS), zapewniającą kompatybilność z pozostałymi normami systemowymi. Oznacza to maksymalny poziom zgodności m.in. z systemami zarządzania jakością (ISO 9001), systemami zarządzania środowiskiem (ISO 14001), czy też systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001).

 

Spośród najważniejszych zmian wprowadzonych w nowej wersji ISO 50001 wyszczególnić możemy:

  • Wykorzystanie Struktury Wysokiego Poziomu (ang. High Level Structure), w celu zapewnienia zgodności z innymi standardami systemów zarządzania,
  • Podkreślenie roli najwyższego kierownictwa,
  • Aktualizacja terminów i definicji, a także wprowadzenie nowych definicji - "poprawa wyniku energetycznego",
  • Wyjaśnienie języka i organizacji,
  • Wyjaśnienie i normalizacja EnPI (Wskaźnik wyniku energetycznego) oraz EnB (wskaźnik energii bazowej),Uszczegółowienie planów gromadzenia danych o energii i związanych z tym wymagań (wcześniej plan pomiaru energii),

 

Przejście na nową wersję ISO 50001:2018 wymaga podjęcia następujących kroków:

  • Zapoznanie się z treścią i wymaganiami standardu. Warto tutaj skorzystać ze szkoleń organizowanych przez ISOQAR, które  pozwolą nie tylko lepiej zrozumieć nowe wymagania, ale także pozwolą przygotować się do przejścia na nową wersję standardu.
  • Identyfikacja braków oraz dostosowanie obecnego system zarządzania energią do wymagań nowej wersji standardu.
  • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych, których celem jest sprawdzenie czy podjęte działania są skuteczne i czy wdrożony system funkcjonuje prawidłowo.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o procesie przejścia na nową wersję standardu lub chcą Państwo otrzymać ofertę na certyfikację bądź szkolenie dedykowane w zakresie ISO 50001:2018, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu 22 649 76 64 lub mailowo pod adresem isoqar@isoqar.pl

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności