Norma ISO 50001 Ratunkiem na Rosnące Ceny Energii Elektrycznej

Kryzys energetyczny

Rosnące ceny surowców energetycznych, a co za tym idzie energii elektrycznej spowodowały kryzys energetyczny, który przetacza się przez świat. Skutki kryzysu odczuwane są nie tylko przez gospodarstwa domowe ale przede wszystkim przez przedsiębiorstwa, które zmagać się muszą ze wzrostem kosztów produkcji, a w skrajnych przypadkach nawet niedoborem energii elektrycznej.

 

Na domiar złego, wiele wskazuje na to, że najgorsze jeszcze przed nami. Według ekspertów, jeśli nadchodząca zima będzie równie mroźna jak poprzednia, wysokie ceny gazu ziemnego i prądu utrzymają się, a Europa będzie miała poważny problem.

 

Gwałtowny wzrost cen prądu spowodowany został przez wiele wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, spośród których wyróżnić możemy m.in.:

 • odradzający się popyt na towary i usługi będący następstwem luzowania ograniczeń spowodowanych przez pandemię COVID, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną,
 • nadmierne poleganie na produkcji zielonej energii, która okazuje się zbyt niestabilna i mało wydajna,
 • niekorzystne zjawiska pogodowe,
 • ograniczanie podaży gazu ziemnego przez Rosję,
 • wzrost opłat za emisję CO2.

 

Kryzys energetyczny najsilniej uderzyć może na zachodzie Europy, gdzie dominują elektrownie gazowe. Już teraz rządy tych Państw w pośpiechu szukają sposobów zabezpieczenia ludności oraz przedsiębiorstw przed skutkami podwyżek. Nie oznacza to, że Polska jest bezpieczna. Co prawda nasza gospodarka wciąż oparta jest głównie na węglu i podaż oraz wahania cen gazu ziemnego nie będą miały na nią tak silnego wpływu jak w przypadku innych państw. Należy pamiętać jednak, że świat w którym obecnie żyjemy to nieskończona liczba wzajemnych powiązań i zależności, przez co tak trudno jest przewidzieć skutki niektórych zdarzeń.  

 

Energia elektrycznej na warszawskiej Towarowej Giełdzie Energii drożeje niemal nieustannie od roku i co chwilę ustanawiany jest nowy niechlubny rekord cenowy. Podobnie było we wrześniu. Średnia cena prądu na TGE w ubiegłym miesiącu osiągnęła 465,70 zł/MWh w podstawie oraz 495,33 zł/MWh w szczycie zapotrzebowania. W ubiegłym miesiącu prąd był już o 90% droższy niż we wrześniu 2020 roku i aż o 310% w stosunku do kwietnia 2020 roku (gdy z powodu lockdownu ceny wróciły na chwilę do poziomu z lat 2015-2017). To jednak nie koniec wzrostów. Jeśli doliczymy do tego wzrost kosztów paliwa, surowców i siły roboczej oczywistym staje się, że przedsiębiorstwa będą musiały szukać nowych sposobów na znalezienie oszczędności.

 

Kryzys energetyczny to nie tylko problem Europy. Od wielu miesięcy zmagają się z nim również Chiny. Sytuacja jest tam na tyle dramatyczna, że wprowadzone zostały zasady racjonowania energii. Oznacza to, że ​​wiele gospodarstw domowych i fabryk może pozostać bez prądu. Niektóre prowincje posunęły się tak daleko, że nakazały fabrykom wstrzymywanie całej produkcji na kilka dni w tygodniu. Właściciele fabryk poszukują alternatywnych źródeł energii, aby utrzymać swój biznes.

 

W reakcji na rosnące ceny gazu ziemnego również europejski sektor przemysłowy zaczął wprowadzać ograniczenia. Najdotkliwsze są w branżach energochłonnych, takich jak przemysł chemiczny i metalowy.

 

Z największymi problemami borykają się spółki nawozowe. Norweski gigant, producent nawozów Yara, ogranicza produkcję amoniaku w Europie o 40%. Podobne kroki podjął amerykański producent nawozów CF Industries Holdings, który ogłosił że z powodu rosnących cen gazu ziemnego zakończy działalność w dwóch brytyjskich zakładach.

 

Przypomnijmy, że amoniak jest głównym składnikiem nawozów. Podwyżki cen z pewnością odczują rolnicy. To z kolei może przełożyć się na ograniczenie w nawożeniu upraw, co zaowocuje niższymi plonami i wzrostem cen surowców oraz kosztów produkcji żywności.

 

Rekordowe ceny energii elektrycznej i gazu doprowadziły również do wstrzymania produkcji przez Sidenor – jednego z największych hiszpańskich producentów stali. W komunikacie firma wyjaśniła, że wzrost cen energii doprowadził do wzrostu ceny za tonę produktu o 200 euro i wzrost kosztów produkcji o ponad 25%, co doprowadziło do strat i uniemożliwiło dalsze utrzymanie produkcji.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, nasuwa się pytanie w jaki sposób organizacje mogą ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć koszty działalności. Rozwiązaniem może być system zarządzania energią zbudowany w oparciu o wymagania normy ISO 50001, którego celem jest zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy efektywności energetycznej, w tym bezpieczeństwa energetycznego.

 

Norma ISO 50001 może być wdrożona przez każdą organizację w sektorze publicznym i prywatnym bez względu na jej wielkość czy zakres prowadzonej działalności. Zapewnia ramy do zarządzania wydajnością energetyczną i kosztami energii, pomagając jednocześnie firmom zmniejszyć ich wpływ na środowisko naturalne, a także znacznie ograniczyć koszty zużycia energii i osiągać w ten sposób przewagę nad konkurentami. Systematyczne dążenie do poprawy efektywności energetycznej pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wpłynie pozytywnie na budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników i partnerów biznesowych.

 

ISO 50001 to zbiór najlepszych praktyk których wdrożenie pozwoli na skuteczne i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania energią oraz zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi, do których spełnienia zobligowana jest organizacja.

 

Wdrożenie oraz certyfikacja systemu zarządzania energią zbudowanego w oparciu o wymagania normy ISO 50001 zwalnia także przedsiębiorstwa z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego, który nakłada na nie ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Przypomnijmy, że brak jego spełnienia grozić może karą w wysokości do 5 procent rocznego obrotu.

 

Główne korzyści wynikające z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania energią:

 • Poprawa efektywności energetycznej;
 • Redukcja kosztów zużycia energii;
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi;
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne;
 • Budowanie świadomości proekologicznej wśród pracowników i interesariuszy;
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji;

 

Jak możemy pomóc?

ISOQAR CEE jest akredytowaną jednostką certyfikującą świadczącą usługi w zakresie certyfikacji systemu zarządzania energią. Ponadto oferujemy szkolenia, które pomogą Państwu poznać i zrozumieć wymagania normy ISO 50001 oraz wdrożyć skuteczny system zarządzania. Jeśli mają Państwo wątpliwość czy wdrożony w organizacji system spełnia wymagania normy ISO 50001 chętnie udostępnimy dokument analizy luk, dzięki któremu samodzielnie zweryfikują Państwo swoją gotowość do certyfikacji lub przeprowadzimy audit wstępny, który wykaże które elementy systemu mogą wymagać jeszcze poprawy.

 

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności