Kary za brak audytu energetycznego

Kary za brak audytu energetycznego

Na kanale ENERGETYKA, RYNEK ENERGII – CIRE.pl 20 lutego 2018 został opublikowany film na temat audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=MjakKRUxTKo

 

Zastępca dyrektora działu efektywności energetycznej Krajowej Agencji Poszanowania Energii - Pan Sebastian Gurgacz - streszcza, kogo dotyczy audyt energetyczny przedsiębiorstwa i jakie kary grożą przedsiębiorstwom za niewywiązanie się z obowiązku przed URE.

 

Z danych przedstawionych przez URE wynika, że audyt energetyczny przedsiębiorstw wykonało około 3,5 tys. przedsiębiorstw. Ile jeszcze przedsiębiorstw nie wykonało obowiązkowego AEP nie wiadomo, szacuje się od 3 tys. do 5 tys. przedsiębiorstw w Polsce podlega takiemu obowiązkowi. Wstępnie według szacunków w tych audytowanych przedsiębiorstwach przez zastosowanie szeregu usprawnień m.in. przez zmianę na nowoczesną technologię produkcji mniej energochłonną można byłoby już zaoszczędzić około 900 tys. toe (ton oleju ekwiwalentnego).

 

Z przeprowadzenia audytu energetycznego zwolnione są m.in. firmy posiadające system zarządzania energią potwierdzony przez akredytowany certyfikat ISO 50001.

Sprawdź jak otrzymać certyfikat ISO 50001 tutaj.

 

 

Źródło: http://www.ceb.com.pl/brak-przeprowadzenia-audytu-energetycznego-grozi-kara-do-5-procent-przychodu/

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies