Jak ISO może pomóc w realizacji celów COP24?

Czy standardy ISO mogą pomóc w realizacji celów COP24?

W poniedziałek 3 grudnia 2018 w Katowicach rozpoczął się 24 szczyt klimatyczny ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties). Wydarzenie potrwa do 14 grudnia i poświęcone  będzie światowej polityce klimatycznej. Warto wspomnieć, że szczyt organizowany jest w Polsce już po raz trzeci - w 2008 r. gospodarzem był Poznań, a w 2013 r. Warszawa.

 

W tym roku Katowice goszczą blisko 30 tyś. osób wśród, których znajdują się przedstawiciele rządów i resortów odpowiedzialnych za sprawy związane z ochroną środowiska i klimatu oraz przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych i biznesu. Wśród tematów przewodnich tegorocznego szczytu możemy wyróżnić:

  • technologię – poszukiwanie i wskazywanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju miast, zapewnią czystsze powietrze oraz przyczynią się do rozwoju gospodarki.
  • człowieka – podkreślanie potrzeby wprowadzenia zmian na świecie poprzez solidarną i sprawiedliwą transformację regionów i sektorów przemysłowych,
  • przyrodę – to przede wszystkim zrównoważona gospodarka leśna oraz wskazywanie roli lasów jako pochłaniaczy CO2.

 

Głównym tematem szczytu będą jednak wytyczne związane z polityką klimatyczną. Celem prowadzonych rozmów ma być wypracowanie pakietu implementującego Porozumienia Paryskie, którego kluczowym ustaleniem było utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedprzemysłowy. Pakiet ten ma szczegółowo określać zasady wdrożenia Porozumienia we wszystkich 196 krajach biorących udział w opracowywaniu dokumentu.

 

Pomocne w realizacji tych celów mogą okazać się normy z rodziny ISO, które pomogą zmniejszyć globalne zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie czystych i odnawialnych źródeł energii. Szczególne znaczenie mają tutaj dwie normy: ISO 50001 - system zarządzania energią oraz ISO 14001 – system zarządzania środowiskiem. Oba standardy są niezbędnymi narzędziami, które pomagają organizacjom łagodzić ich wpływ na środowisko. Normy te odgrywają istotną rolę w rozwoju konkretnych działań i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Mają one zastosowanie do wszystkich organizacji, od dużych korporacji po małe i średnie przedsiębiorstwa. Uniwersalność standardów ISO pozwala na ich stosowanie zarówno w krajach rozwiniętych jak i w krajach rozwijających się.

 

Warto również podkreślić, że wdrożenie norm ISO 50001 oraz ISO 14001 skutkuje wymiernymi korzyściami i oszczędnościami dla organizacji m.in. poprzez poprawę skuteczności i produktywności ich funkcjonowania. Dzięki systemowi zarządzania środowiskiem firmy są w stanie ograniczać ilość odpadów oraz bardziej efektywnie je usuwać przez skuteczniejsze wykorzystanie energii. Z kolei dzięki ISO 50001 organizacje są w stanie zwiększyć swoją wydajność poprzez wykorzystanie rozwiązań zapewniających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych, zmniejszyć koszty wytwarzania wyrobów oraz znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Wdrożenie i certyfikacja ISO to także sposób na wzmocnienie wizerunku organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO zachęcamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu 22 649 76 64 lub mailowo pod adresem isoqar@isoqar.pl

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies