ISO 50001 zyskuje na popularności

ISO 50001 zyskuje na popularności

Zmniejszenie zużycia energii i poprawa efektywności energetycznej są głównymi celami globalnego programu dotyczącego przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Zużycie energii stale rośnie, pomimo faktu, że przyczynia się ono  do prawie 60% światowej emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie ponad miliard ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do elektryczności, a wielu innych polega na energii wytwarzanej w sposób, który nadmiernie zanieczyszcza środowisko naturalne. Nie jest zatem niespodzianką, że podejmowanie działań w zakresie efektywności energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatycznym stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju.

                            

Norma ISO 50001:2018 (System Zarządzania Energią) po raz pierwszy opublikowana została w 2011 r. Od tamtego momentu stała się dla wielu organizacji strategicznym narzędziem do wydajniejszego i efektywniejszego wykorzystania energii. Zapewnia ramy do zarządzania wydajnością energetyczną i kosztami energii, pomagając jednocześnie firmom zmniejszyć ich wpływ na środowisko, a także znacznie ograniczyć koszty zużycia energii i osiągać w ten sposób przewagę nad konkurentami.

 

Norma ISO 50001 w 2018 roku została zaktualizowana, dzięki czemu jest jeszcze bardziej skuteczna w radzeniu sobie z wyzwaniami energetycznymi na świecie. Roland Risser, przewodniczący komitetu technicznego ISO, który opracował ten standard, powiedział, że nowa wersja zawiera zaktualizowane terminy i definicje oraz lepsze wyjaśnienie niektórych koncepcji wydajności energetycznej.

 

„Większy nacisk kładzie się również na rolę najwyższego kierownictwa, ponieważ ważne jest, aby zaszczepić w nim zmianę kultury organizacyjnej" - wyjaśnił. "Jest on również dostosowany do wymagań ISO dotyczących standardów systemów zarządzania, ułatwiając integrację z istniejącymi już w organizacji systemami zarządzania ".

 

ISO 50001 z roku na rok zyskuje na coraz większej popularności. Do końca roku 2017 na świecie wydano łącznie 21 501 certyfikatów. Warto zwrócić uwagę, że w roku 2011 było to zaledwie 459 certyfikatów. Widać zatem, że w ciągu zaledwie 6 lat liczba wydanych certyfikatów wzrosła ponad 46-krotnie. Wśród branż, w których nowy standard cieszy się największą popularnością są m.in.: branża stalowa, firmy z branży spożywczej i tytoniowej, branża chemiczna i włókiennicza oraz firmy zajmujące się produkcją tworzyw sztucznych.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies