Energy Management Leadership Awards - nagrody dla posiadaczy certyfika

Energy Management Leadership Awards - nagrody dla posiadaczy certyfikatu ISO 50001

Zakończyło się zbieranie zgłoszeń do trzeciej odsłony programu Energy Management Leadership Awards organizowanego przez międzynarodowe forum promujące czystą energię - Ministerstwo Czystej Energii (Clean Energy Ministerial, CEM).

 

Program Energy Management Leadership Awards jest prowadzony przez Grupę Roboczą ds. Zarządzania Energią CEM (EMWG) w skład, której wchodzą przedstawiciele z Australii, Kanady, Chile, Chin, Danii, Komisji Europejskiej, Finlandii, Niemiec, Indii, Indonezji, Japonii, Korei, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych. EMWG została uruchomiona w 2010 r. przez CEM i Międzynarodowe Partnerstwo na rzecz Współpracy w Zakresie Efektywności Energetycznej.

 

Program Energy Management Leadership Awards podkreśla duże korzyści biznesowe osiągane przez organizacje dowolnej wielkości i działające w różnych sektorach, które inwestują w efektywność energetyczną. Firmy nagrodzone w 2017 r. reprezentowały wiele branż, w tym sektor finansowy, administracji publicznej, technologii i usług oraz zarządzania gospodarką wodną. Co roku spektrum branż biorących udział w programie się poszerza, co odzwierciedla rosnącą popularność standardu systemu zarządzania energią ISO 50001 w różnych branżach i na całym świecie. Łącznie organizacje uczestniczące w Programie w 2017 r. udokuemntowały oszczędności w zakresie kosztów energii sięgające 50 mln USD oraz roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych o 2,3 mln ton CO2, co jest porównywalne z emisją spalin z 492 000 samochodów osobowych rocznie.

 

Udział w programie mogły zgłosić organizacje, które w ramach swojej działalności:

1) wdrożyły system zarządzania energią i otrzymały certyfikat ISO 50001;

2) opisały cały proces wdrażania i certyfikacji oraz wynikające z niego korzyści;

3) opracowały na bazie powyższych informacji swoje studium przypadku.

 

Na podstawie przygotowanych opracowań, niezależny międzynarodowy panel ekspertów wyłoni zwycięzców Programu.

 

Przyznawane są dwa rodzaje nagród: nagroda główna - Award of Excellence – za oszczędności energii uzyskane dzięki ISO 50001, oraz CEM 2017 Energy Management Insight Award (Nagroda za zarządzanie energią CEM 2017) za starania organizacji na rzecz zmiany sposobu, w jaki wykorzystują energię.

 

"Coraz więcej firm i organizacji wdraża i stosuje system zarządzania energią ISO 50001, aby osiągnąć ewidentne korzyści ekonomiczne i zyski wynikające ze zrównoważonego rozwoju dla swoich firm i społeczności" - mówi Graziella Siciliano, koordynator grupy roboczej ds. Zarządzania energią w Ministerstwie Czystej Energii. "Gratulujemy wszystkim organizacjom biorącym udział w Programie. Budują one szersze zrozumienie ISO 50001 jako opłacalnego sposobu poprawy wydajności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla."

 

W 2017 roku zwycięzcami w kategorii Award of Excellenc byli:

  • Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) z 22 firmami posiadającymi certyfikat ISO 50001 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. ADNOC jest państwową firmą naftowo-gazową, która jest dwunastym największym producentem ropy na świecie. Korzystając z certyfikowanego systemu zarządzania energią ISO 50001 w 18 spółkach Grupy ADNOC i u 3 niezależnych operatorów, firma zaoszczędziła 150 milionów USD i obniżyła emisje CO2 o 3,1 miliona ton w ciągu 3 lat.
  • Arabian Cement Company (ACC) dla certyfikowanej przez ISO 50001 fabryki Ramliya w Egipcie. Przy wydajności 5 milionów ton cementu rocznie, ACC współpracował z UNIDO, aby ustanowić systematyczne podejście do zarządzania, monitorowania i poprawy wydajności energetycznej. Zespół ds. Energii zaangażował wszystkie działy, aby poprawić produkcję, utrzymanie, jakość i efektywność energetyczną zakładu. Oszczędności na budowie w ciągu 3 lat wyniosły 8,74 miliona USD przy redukcji 127 147 ton emisji CO2.
  • Mutua Madrileña, posiadająca 14 budynków komercyjnych z certyfikatem ISO 50001 w Hiszpanii. Jako duża firma zajmująca się nieruchomościami, ubezpieczeniami i zarządzaniem aktywami, Mutua Madrileña stosuje podejście zespołu ds. Energii w standardzie ISO 50001, aby pomóc pracownikom w utrzymaniu równowagi między komfortem klienta a kosztami i poprawą wydajności energetycznej. Firma zmniejszyła zużycie energii o ponad 22% i zmniejszyła emisję CO2 o 1868 ton w ciągu 3 lat.

 

Norma ISO 50001 stanowi ramy pomagające organizacjom zarządzać i stale poprawiać wydajność energetyczną oraz redukować koszty i emisję CO2. Niezależnie od wielkości organizacji lub sektora, w którym dana organizacja działa, ramy te pomagają w utrzymaniu i budowaniu oszczędności energii i redukcji kosztów rok po roku. ISO 50001 to produkt międzynarodowej współpracy, czerpiący z najlepszych praktyk z ponad 50 krajów i wykazujący imponujące oszczędności wśród 12 000 użytkowników. Udowodniono, że standard ten jest przyjazny dla biznesu na całym świecie, ponieważ zawiera najlepsze praktyki możliwe do zastosowania w każdej organizacji i stanowi uniwersalny punkt odniesienia dla działań w zakresie czystej energii.

 

Analiza CEM pokazuje, że wdrożenie normy ISO 50001 w całym sektorze komercyjnym i przemysłowym na całym świecie może doprowadzić do skumulowania oszczędności energii około 62 exadżuli do 2030 r., oszczędzając prawie 600 miliardów USD kosztów energii i unikając 6500 milionów ton emisji CO2. Prognozowane roczne oszczędności emisji są równoważne z usunięciem spalin z 215 milionów samochodów osobowych.

 

Case studies wszystkich laureatów nagrody 2017 są dostępne na stronie internetowej CEM, a my z niecierpliwością czekamy na rezultaty tegorocznego Programu.

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.cleanenergyministerial.org

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności