EKO - Konferencja EKON 2017 CIRCULAR ECONOMY - GOSPODARKA PRZYSZŁOŚCI

EKO - Konferencja EKON 2017 CIRCULAR ECONOMY - GOSPODARKA PRZYSZŁOŚCI

W ubiegłym tygodniu, w dniach 17 i 18 listopada br. w malowniczym Młynie Jacka Hotel & SPA odbyła się organizowana wspólnie przez Fundację EKON i Fundację Pozytywnie Nakręconych Kulturą EKO – Konferencja EKON 2017 CIRCULAR ECONOMY – Gospodarka Przyszłości.

 

Ponad 60 uczestników, przedstawicieli wielu organizacji i firm z szeroko pojętego biznesu z całej Polski wzięło udział w tym wydarzeniu. Prelegentami byli praktycy z dużym dorobkiem naukowym i biznesowym.

 

Wykłady oraz przerwy były idealnymi platformami do wymiany doświadczeń i budowania sieci kontaktów pomiędzy osobami i firmami oraz organizacjami interesującymi się ochroną środowiska, gospodarką o obiegu zamkniętym.

 

Uczestnicy konferencji szukali odpowiedzi na pytania:

 • Co to jest circular economy i sharing economy?
 • Jak te dwie idee wpłyną na nasze codzienne życie i wyniki przedsiębiorstw?
 • Czy energia z odnawialnych źródeł jest przyszłością?
 • Jak nowoczesna energia jądrowa może zrewolucjonizować Świat?
 • Jak zaangażować ludzkość w sprawy dotyczące ochrony środowiska?

 

Ważnym elementem konferencji, „wiśnią na torcie” były warsztaty ekonomiczno-środowiskowe – Przemysł 4.0, które podobnie jak wykłady, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Podsumowując poruszane podczas konferencji tematy, dyskusje doprowadziły mnie do takiego wniosku: Świat jest różnorodny i bez względu na to, która koncepcja wygra: circular economy, czy sharing economy, odnawialne źródła energii, czy energia jądrowa, gospodarka linearna, czy gospodarka o obiegu zamkniętym wszyscy wykładowcy i uczestnicy w swoich wystąpieniach i dyskusjach dotykali dwóch istotnych słów z punktu widzenia biznesu: skuteczność i efektywność.

 

Od tych słów do zasad zarządzania jest bardzo blisko. Zasady takie jak:

 • przywództwo,
 • orientacja na klienta,
 • zaangażowanie ludzi,
 • podejście procesowe,
 • doskonalenie,
 • podejmowanie decyzji na podstawie faktów
 • oraz zarządzanie relacjami

 

są znów o rzut kamienieniem od wymagań poszczególnych norm zarządzania. Normy takie jak: system zarządzania środowiskowego ISO 14001, system zarządzania energią ISO 50001, czy system zarządzania jakością ISO 9001 dotykają takich spraw jak zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zarządzanie ryzykiem, świadomość, wiedza organizacji. Te elementy mogą być pomocne i mogą wspierać najwyższe kierownictwo i same organizacje w osiąganiu celów, które przed nimi stoją każdego dnia.

 

Podsumowując skutecznie i efektywnie działające systemy oparte na wymaganiach norm zarządzania mogą być i są odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed Światem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies