Jakie korzyści płyną z zarządzania energią w firmie?

Jakie korzyści płyną z zarządzania energią w firmie?

Wiele firm myśli o zużyciu energii jako o stałym koszcie, którego nie można, ani kontrolować, ani zmniejszyć. To duży błąd. Zużyciem energii można zarządzać i je zmniejszać z pomocą właściwego podejścia. Firmy, które zobowiązują się do poprawy swojego zużycia energii, przestrzegając zasad dobrego zarządzania energią, mogą wypracować znaczące oszczędności, bez konieczności inwestowania w nowe technologie. Pomocnym narzędziem w lepszym zarządzaniu energią, jest norma ISO 50001.


Do bezpośrednich korzyści finansowych, wynikających z efektywnego zarządzania energią należą mi.in:

 • obniżony koszt zużycia energii,
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko spowodowane zużyciem energii i redukcja emisji CO2,
 • zmniejszenie negatywnych skutków rosnących cen energii,
 • zwiększona efektywność niektórych procesów w firmie (przykład: redukcja zużycia sprężonego powietrza w jednym z procesów, pozwala wykorzystać jego nadwyżkę w innym miejscu),
 • zwiększona wydajność produkcji/usług,
 • poprawa wydajności sprzętu/maszyn w firmie.

 

Istnieją również dodatkowe - pośrednie korzyści wynikające z usprawnień operacyjnych zarządzania energią. Właściwie prawie zawsze istnieje dodatkowa wartość finansowa wynikająca z oszczędności energii, a często przekracza ona wartość finansową oszczędzanej energii. Te pośrednie korzyści mogą się różnić, w zależności od branży w której działa dana firma.

Do najczęściej spotykanych przykładów dodatkowych korzyści należą m.in.:

 • poprawa kontroli nad głównymi procesami w firmie która prowadzi do zwiększenia wydajności i większej niezawodności tych procesów,
 • w wielu przypadkach ograniczenie hałasu,
 • poprawa poziomu komfortu w budynkach, w tym temperatury, wentylacji, natężenia światła itp.
 • obniżone koszty utrzymania sprzętu/maszyn wynikające z lepszego ich funkcjonowania,
 • redukcja przestojów,
 • ograniczenie wytwarzania odpadów,
 • mniejsze zużycie wody
 • spełnianie obowiązujących wymagań prawnych.


Warto zwrócić uwagę na to, że redukcja zużycia energii to jedna z niewielu „redukcji”, która nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla żadnej z zainteresowanych stron – ani dla właściciela firmy, ani dla pracowników, ani dla środowiska.


Ograniczenie zużycia energii można osiągnąć na wiele sposobów. Poniższa lista przedstawia tylko jedną z metodologii, której wdrożenie umożliwia osiągnięcie ciągłej i długotrwałej poprawy efektywności energetycznej.

W skrócie, należy:

 • opracować i uzyskać zobowiązanie do poprawy zużycia energii na wszystkich szczeblach organizacji,
 • zidentyfikować możliwości poprawy i opracować plany zmian, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej,
 • zrealizować opracowane plany,
 • monitorować zmiany żeby sprawdzić czy są osiągane satysfakcjonujące wyniki.

 

Zarządzanie energią w firmie nie może być traktowane jako jednorazowy projekt. Jeśli firmie naprawdę zależy na poprawie swojej efektywności energetycznej, to musi stale monitorować swoją działalność aby wynajdywać możliwości ciągłego polepszania swojego wyniku energetycznego.

 

Na koniec, warto powiedzieć, że poprawę efektywności energetycznej można osiągnąć na wiele sposobów. Najczęściej firmy stawiają sobie za cel zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu tego samego poziomu wydajności produkcji/usług. Ale celem może być też zwolnienie tempa zapotrzebowania na energię przy znaczącym wzroście wydajności produkcji – taki cel wydaje się być o wiele bardziej odpowiedni dla firm które w danej chwili stawiają na rozwój. Ważne, żeby pamiętać, że to wyłącznie od firmy i jej specyfiki zależy jakie cele poprawy zużycia energii sobie postawi.

 

Źródło: www.iso.org

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies