ISOQAR bierze udział w projekcie EMPI - ISOQAR

ISOQAR bierze udział w projekcie EMPI

ISOQAR uczestniczy w Projekcie EMPI jako jednostka certyfikująca system zarządzania ISO 50001. Operatorem Projektu jest NAPE.

 

EMPI – Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001

Projekt bilateralny predefiniowany

PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

„Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001”

 

 

"Projekt jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.” Operatorem Programu PL04 jest Ministerstwo Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizatorem Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w partnerstwie z Norsk Energi w Norwegii.

 

Czas trwania projektu: od stycznia 2016 roku do końca września 2017 roku.

 

Potencjał oszczędności energii w małych i średnich przedsiębiorstwach pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Systemy zarządzania energią pomagają przedsiębiorstwom przemysłowym zidentyfikować i wdrożyć opłacalne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przy równoczesnym obniżeniu poziomu emisji gazów cieplarnianych.

 

Nowy międzynarodowy standard zarządzania energią EN ISO 50001 jest powszechnie uznawaną metodą dokumentowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Projekt „Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001” ma na celu popularyzację standardu zarządzania energią EN ISO 50001 w Polsce, poprzez wdrożenie go w wybranych 9 przedsiębiorstwach i zademonstrowanie na ich przykładzie korzyści ekonomicznych i ekologicznych z nim związanych. W ramach projektu rozpowszechniana będzie wiedza na temat praktycznych aspektów stosowania systemów zarządzania energią w przemyśle.

 

Wiedza i doświadczenie norweskiego partnera projektu, Norsk Energi, w zakresie wdrażania standardu EN ISO 50001 zostaną przeniesione i dostosowane do polskich warunków z wykorzystaniem naukowego podejścia. Norwescy i polscy eksperci przeprowadzą zarządców i personel techniczny przedsiębiorstw przez proces wdrażania standardu PN-EN ISO 50001.

 

Przewidziano szkolenia, konsultacje techniczne i indywidualne doradztwo. W ramach projektu przeanalizowany zostanie obecny poziom zarządzania energią w wybranych przedsiębiorstwach, zebrane zostaną stosowne wymagania prawne, w przedsiębiorstwach pilotażowych przeprowadzone będą audyty energetyczne, opracowane zostaną plany energetyczne w oparciu o wskaźniki efektywności energetycznej. Działania te zostały podzielone na 5 pakietów roboczych (WP):

 

 • WP1: Zarządzanie i administracja
  Organizacja i kontrola działań w projekcie, powołanie komitetu sterującego, raportowanie.
 • WP2: Analiza potencjału poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią
  Kwalifikacja przedsiębiorstw pilotażowych i podjęcie współpracy, analiza potrzeb, benchmarking, zebranie wymagań prawnych, planowanie wdrożeń systemów zarządzania energią.
 • WP3: Audyty energetyczne
  Przeprowadzenie audytów energetycznych przedsiębiorstw pilotażowych.
 • WP4: Wdrożenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach pilotażowych
  Wsparcie przedsiębiorstw pilotażowych w opracowaniu polityk energetycznych, procedur monitorowania i doskonalenia rozwiązań energooszczędnych oraz dokumentacji działania systemy zarządzania energią.
 • WP5: Rozpowszechnienie wyników projektu
  Szkolenie zarządców i publikowanie rezultatów projektu. Ponieważ przedsiębiorstwa pilotażowe będą różne pod względem wielkości, zużycia energii, kwalifikacji personelu, doświadczenia w zarządzaniu, standardu technologii i możliwości finansowych, każde z nich otrzyma indywidualny plan wdrożenia normy PN-EN ISO 50001. Jednak większość działań, które mają zostać podjęte w przedsiębiorstwach będzie podobna."

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies