Europa rezygnuje z samochodów z silnikami spalinowymi

Europa rezygnuje z samochodów z silnikami spalinowymi

Sprzedaż nowych samochodów napędzanych benzyną lub olejem napędowym zostanie zakazana w Wielkiej Brytanii od 2040 r.  – w ten sposób rząd Wielkiej Brytanii dąży do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

 

Sekretarz ds. Środowiska Michael Gove potwierdził, że pojazdy zasilane wyłącznie paliwami kopalnymi nie będą mogły być sprzedawane po upływie wskazanego terminu. Wprowadzona regulacja jest jedną z kilku planowanych przez rząd w odpowiedzi na orzeczenie Sądu Najwyższego, który domagał się podjęcia dalszych działań w celu poprawy jakości powietrza w kraju.

 

Podjęte zobowiązanie sprawi, że Wielka Brytania stanie się "światowym liderem", obok m.in. rządu Francji, który ogłosił podobną politykę na początku czerwca.

Francuski minister ekologii Nicolas Hulot zadeklarował, że wprowadzone zostaną także dofinansowania mające zachęcać właścicieli samochodów benzynowych i dieslowych do wymiany ich aut na bardziej ekologiczne modele.

 

Ogłoszenie francuskich władz pojawiło się po tym, jak Volvo ogłosiło plany budowy wyłącznie pojazdów elektrycznych i hybrydowych od 2019 roku.


Nicolas Hulot  przemawiając na konferencji prasowej, powiedział dziennikarzom, że Francja przestanie wykorzystywać węgiel do produkcji energii elektrycznej do 2022 r.


Powyższe deklaracje są częścią pięcioletniego planu korzystania w większym stopniu z czystej energii i wypełnienia zobowiązań wynikających z COP21.


Francja i Wielka Brytania nie są jedynymi krajami, które mają zakazać samochodów z silnikiem spalinowym. Holandia i Norwegia wcześniej deklarowały, że chcą pozbyć się pojazdów z benzyną i olejem napędowym przed 2025 r., a Niemcy i Indie ogłosiły podobne plany z data 2030 r.

 

Większość tych planów wynika z postanowień podjętych na COP 21. Najważniejszym rezultatem tego porozumienia jest ograniczenie do 2100 roku globalnego ocieplenia (wzrostu światowych temperatur) – w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi – do poziomu nieprzekraczającego 2 stopnie Celsjusza.

Warto zaznaczyć, że Polska jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego i także musi wykazać się działaniami zwiększającymi efektywność energetyczną.

Wdrożenie i certyfikacja ISO 50001 jest jednym ze sposób na poprawienie wyniku energetycznego i polepszenie efektywności energetycznej.

 

Opracowane na podstawie artykułu z Bussines Insider

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies