COP 23 - Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

COP 23 - Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Podczas konferencji klimatycznej ONZ w Bonn (COP23), Prezydent COP23 i premier Fidżi Frank Bainimarama wezwali rządy Państw do szybszych postępów w zakresie działań klimatycznych i finalizacji Księgi Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu.

 

Ministrowie z całego świata i około 25 szefów państw i rządów przybyli do Bonn, aby wziąć udział w konferencji COP 23. Główna część otwarcia segmentu wysokiego szczebla w Bonn została zakończona przez niemieckiego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. "Porozumienie paryskie będzie prawdziwym przełomem, jeśli zostanie poparte prawdziwymi działaniami. Konstruktywna, wielostronna praca pod parasolem ONZ to jedyna droga naprzód" - powiedział niemiecki prezydent.

 

Szczególną rolę Niemiec podkreśliła także obecność kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która ogłosiła, że ​​Niemcy podwoją kwotę finansowania działań klimatycznych, które dostarczają krajom rozwijającym się do 2020 roku.

 

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju poprzez działania na rzecz klimatu

 

Zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju, a ich powszechny, bezprecedensowy wpływ nieproporcjonalnie obciąża najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych.

 

Pilne działania mające na celu powstrzymanie zmian klimatycznych i uporanie się z ich skutkami są nieodłączną częścią pomyślnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

 

Połączenie trzech programów działania po 2015 r. - Porozumienia Paryskiego, Programu na rzecz zrównoważonego rozwoju na 2030 r. i Ram z Sendai dotyczących zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych - stanowią podstawę zrównoważonego, niskowęglowego i odpornego rozwoju w zmieniającym się klimacie.

 

Osiągnięcie głównego celu porozumienia paryskiego - utrzymanie średniego globalnego wzrostu temperatury znacznie poniżej poziomu 2°C i jak najbliżej poziomu 1,5°C powyżej poziomów z epoki przedindustrialnej - jest kluczowe dla osiągnięcia wszystkich trzech programów.

 

Średnia globalna temperatura już wzrosła o około jeden stopień, od tego czasu podkreślając pilną potrzebę działania, jeśli mamy pozostać tak blisko, jak to możliwe, do 1,5°C.

 

Porozumienie paryskie opiera się na Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, łącząc wszystkie narody we wspólnym celu szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia zdolności krajów do budowania odporności i dostosowania się do skutków zmian klimatu, w tym poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla krajów rozwijających się.

 

Wczesne wejście w życie umowy paryskiej odzwierciedla nacisk polityczny na  wdrożenie i sygnalizowanie wszystkim szczeblom administracji, przedsiębiorstwom i społeczeństwu obywatelskiemu, że pilne działania w obszarze ograniczenia zmian klimatu i zrównoważony rozwój są wspólnymi celami, zapewniając wyraźny nacisk na politykę, rozwój gospodarczy i społeczeństwo.

 

Dążenie do działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w sposób zintegrowany i spójny oferuje najbardziej efektywne podejście umożliwiające krajom skuteczne i szybkie osiągnięcie celów zgodnie z Porozumieniem Paryskim i programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

 

Normy ISO, takie jak np. ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego – są narzędziem, którym organizacje dążące do zrównoważonego rozwoju mogą się posłużyć aby zredukować swój negatywny wpływ na środowisko i wspomóc tym samym ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu.

 

 

 

Więcej informacji o COP23 można znaleźć tutaj.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności