Czy Twoja organizacja działa już zgodnie z założeniami systemu zarządz

Czy Twoja organizacja działa już zgodnie z założeniami systemu zarządzania energią ISO 50001?

U podstaw systemu zarządzania energią leży systematyczne podejście i kultura ciągłego doskonalenia w organizacji. Norma ISO 50001 jest bardzo dobrym punktem wyjścia i przedstawia skuteczną metodologię rozwoju systemu zarządzania energią.

 

Poprawne wdrożenie efektywnego systemu zarządzania energią będzie wymagało od większości organizacji zmiany ich wewnętrznej kultury tak, aby wprowadzane zmiany zwiększały wydajność organizacji w sposób ciągły. Zmianę wewnętrznej kultury organizacji można osiągnąć przez zrozumienie wewnętrznych barier, z jakimi zderzy się organizacja i podjęcie decyzji, w jaki sposób organizacja poradzi sobie z tymi przeciwnościami.Aby zacząć zarządzać zużyciem energii w organizacji, trzeba zaplanować i wdrożyć system ścisłe dopasowany do danej organizacji. Należy m.in.:

  • Uzyskać od wszystkich zaangażowanych stron zobowiązanie do poprawy i zmian. Jest to najczęściej najtrudniejsza część wdrożenia systemu.
  • Zaplanować, w których obszarach będziemy dążyli do poprawy. Możliwości poprawy należy rozpatrywać w kilku aspektach: związanych z pracownikami, ze stosowaną technologią i analizowaniem danych.
  • Podejmować codzienne działania mające na celu zmniejszenia zużycia energii.
  • Sprawdzać, czy wszystko jest realizowane zgodnie z planem. Czy osiągana jest planowana wydajność? Czy każdy robi to, czego się od niego oczekuje?
  • Kontynuować budowanie zaangażowania. Należy podjąć działania w celu dalszego udoskonalania systemu i zaangażowania w niego członków organiacji.


Norma ISO 50001 ma strukturę obejmującą wszystkie te elementy.


Istnieje wiele sposobów zarządzania energią i zmniejszenia jej konsumpcji. Wraz ze wzrostem cen energii i rosnącymi wymaganiami ze strony prawnych regulacji, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że konieczne jest podjęcie działań w kierunku poprawy ich efektywności energetycznej. Większość organizacji rozwija własne podejścia do zarządzania energią – wdrożenie i certyfikacja systemu ISO 50001 jest jednym z nich.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies