Czy Twoja organizacja działa już zgodnie z założeniami systemu zarządz

Czy Twoja organizacja działa już zgodnie z założeniami systemu zarządzania energią ISO 50001?

U podstaw systemu zarządzania energią leży systematyczne podejście i kultura ciągłego doskonalenia w organizacji. Norma ISO 50001 jest bardzo dobrym punktem wyjścia i przedstawia skuteczną metodologię rozwoju systemu zarządzania energią.

 

Poprawne wdrożenie efektywnego systemu zarządzania energią będzie wymagało od większości organizacji zmiany ich wewnętrznej kultury tak, aby wprowadzane zmiany zwiększały wydajność organizacji w sposób ciągły. Zmianę wewnętrznej kultury organizacji można osiągnąć przez zrozumienie wewnętrznych barier, z jakimi zderzy się organizacja i podjęcie decyzji, w jaki sposób organizacja poradzi sobie z tymi przeciwnościami.Aby zacząć zarządzać zużyciem energii w organizacji, trzeba zaplanować i wdrożyć system ścisłe dopasowany do danej organizacji. Należy m.in.:

  • Uzyskać od wszystkich zaangażowanych stron zobowiązanie do poprawy i zmian. Jest to najczęściej najtrudniejsza część wdrożenia systemu.
  • Zaplanować, w których obszarach będziemy dążyli do poprawy. Możliwości poprawy należy rozpatrywać w kilku aspektach: związanych z pracownikami, ze stosowaną technologią i analizowaniem danych.
  • Podejmować codzienne działania mające na celu zmniejszenia zużycia energii.
  • Sprawdzać, czy wszystko jest realizowane zgodnie z planem. Czy osiągana jest planowana wydajność? Czy każdy robi to, czego się od niego oczekuje?
  • Kontynuować budowanie zaangażowania. Należy podjąć działania w celu dalszego udoskonalania systemu i zaangażowania w niego członków organiacji.


Norma ISO 50001 ma strukturę obejmującą wszystkie te elementy.


Istnieje wiele sposobów zarządzania energią i zmniejszenia jej konsumpcji. Wraz ze wzrostem cen energii i rosnącymi wymaganiami ze strony prawnych regulacji, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że konieczne jest podjęcie działań w kierunku poprawy ich efektywności energetycznej. Większość organizacji rozwija własne podejścia do zarządzania energią – wdrożenie i certyfikacja systemu ISO 50001 jest jednym z nich.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności