8 sposobów na obniżenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie

8 sposobów na obniżenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie

Rosnące koszty energii elektrycznej powodują, że przedsiębiorcy coraz częściej poszukują sposobów na obniżenie jej zużycia. W dzisiejszym artykule przedstawiamy kilka rozwiązań, które pozwolą zredukować wydatki na energię w firmie.

 

Urządzenia biurowe – według statystyk, to właśnie komputery, drukarki i pozostały sprzęt biurowy odpowiadają za 30% zużycia energii w biurze. Warto zatem w pierwszej kolejności przyjrzeć się temu obszarowi i przeprowadzić identyfikację wszystkich urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu naszego biura. Ponadto należałoby przyjrzeć się zwyczajom naszych pracowników. Być może część z nich zapomina o wyłączeniu komputera bądź skanera po zakończonym dniu pracy. Większość współczesnych urządzeń posiada także bardzo przydatną funkcję oszczędzania energii. Jeśli nie jest ona automatycznie włączona, należy ją uaktywnić.

 

Modernizacja oświetlenia – aby obniżyć koszty warto zastąpić energochłonne halogeny i żarówki nowoczesnym oświetleniem LED. Należy także sprawdzić czy w naszej firmie nie ma pomieszczeń, w których niepotrzebnie zostawia się włączone światło. Podobnie jak w poprzednim przypadku warto tutaj przyjrzeć się zachowaniom pracowników, a także opracować przejrzyste instrukcje korzystania z urządzeń biurowych i oświetlenia.

 

Zmniejszenie zużycia wody – jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych oraz przedsiębiorstw z branży spożywczej. Warto tutaj skupić się nie tylko na eliminacji drobnych nieszczelności, ale także na wprowadzeniu istotnych zmian w całym procesie przetwórczym. Rozwiązaniem może być zastosowanie systemów odzysku zużytej wody i ponowne jej wykorzystanie w tych obszarach, w których nie jest wymagana jej wysoka jakość.

 

Ocena systemu chłodzenia – koszt energii elektrycznej zużywanej przez systemy chłodzenia może stanowić nawet połowę całkowitych kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie. Warto zatem skupić się na tym obszarze i przeprowadzić jego szczegółową analizę. Często zdarza się, że systemy chłodzenia niepotrzebnie pracują na pełnej mocy, generując w ten sposób zbędne koszty. Należy zatem zadbać o ich właściwą konfigurację i zaprogramowanie. Duże znaczenie ma także ich właściwa konserwacja.  

 

Dobór odpowiedniej taryfy – nie jest tajemnicą, że wielu dostawców energii elektrycznej uzależnia jej cenę od pory dnia. Tańsza stawka obowiązuje zwykle w nocy. Należy zatem zastanowić się, czy nie zmienić organizacji pracy w taki sposób, aby najbardziej energochłonne procesy były realizowane właśnie nocą.

 

Ocena stanu izolacji cieplnej budynku – nieszczelna izolacja może powodować duże straty ciepła, a co za tym idzie wzrost kosztów zużycia energii. Warto tutaj zwrócić uwagę nie tylko na izolację ścian budynku oraz stropu, ale także na stan okien oraz drzwi, które często są źródłem nieszczelności. W tym wypadku zaleca się korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm, które są w stanie wykonać badanie stanu izolacji cieplnej przy użyciu nowoczesnych kamer termowizyjnych. Dzięki temu będziemy w stanie precyzyjnie zidentyfikować wszystkie miejsca generujące straty i podjąć niezbędne działania naprawcze.

 

Wykorzystanie rekuperatorów – tradycyjna wentylacja grawitacyjna ma niestety wiele wad, do których zaliczyć możemy m.in. utratę ciepła, prowadzącą do wychładzania budynku. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie nowoczesnych rekuperatorów. System rekuperacji zapewnia obecność świeżego powietrza w całym budynku. Jego największą korzyścią jest jednak odzysk energii z ciepła odpadowego. Rozwiązanie to jeszcze szczególnie polecane w przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się urządzenia o dużej mocy, generujące spore ilości ciepła. W przypadku tradycyjnej wentylacji, ciepło to  jest bezpowrotnie oddawane do atmosfery, natomiast zastosowanie rekuperatora pozwala na jego odzysk, a w efekcie na spore oszczędności.

 

Wdrożenie ISO 50001 - standard ISO 50001 określa wymagania dla systemu zarządzania energią. Jego zastosowanie ma na celu pomóc organizacjom stale zmniejszać zużycie energii a tym samym koszt energii oraz emisji gazów cieplarnianych. ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji bez względu na wielkość, sektor oraz położenie geograficzne. Wśród najważniejszych korzyści związanych z certyfikacją systemu zarządzania energią można wyróżnić: zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie rozwiązań zapewniających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych, zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności