ISOQAR sponsorem Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym

ISOQAR sponsorem Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym

W dniu 13 czerwca 2014 zakończyły się Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Kraków 2014. ISOQAR miał zaszczyt być jednym ze sponsorów tego wydarzenia.

 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego za możliwość sponsorowania Mistrzostw.

 

Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym rozgrywane były w Krakowie po raz pierwszy. Do Krakowa przyjechały 22 zespoły z całej Polski, które od czwartku (12 czerwca) musiały wykonać dziesięć zadań, w tym jedno zadanie nocne.

 

Największym wyzwaniem dla ratowników była symulacja wypadku masowego, która odbywała się w miniony piątek. Samolot z około stu osobami na pokładzie musiał awaryjnie lądować poza lotniskiem z powodu pożaru na pokładzie. Maszyna została pokryta pianą gaśniczą, a w jednej z jej części zostali uwięzieni ludzie. Pierwszym etapem akcji ratunkowej było przeprowadzenie tzw. triage’u, czyli segregacji osób poszkodowanych na tych, którzy wymagają natychmiastowej pomocy oraz lżej rannych. Następnie utworzono punkt pomocy medycznej, prowadzono medyczne czynności ratunkowe oraz transportowano pacjentów do szpitala.

 

W scenariuszu „katastrofy” nie zapomniano o elementach, które – tak jak podczas realnych wypadków, wprowadzają zamieszanie. Zawodnicy musieli poradzić sobie np. z poszkodowanymi, którzy nie chcą wypełniać poleceń czy też kłócą się z ratownikami.

 

Podczas tego zadania zespoły z całej Polski miały okazję do przećwiczenia wspólnego prowadzenia akcji ratunkowej i koordynacji z pozostałymi służbami.

 

Podczas mistrzostw zawodnicy musieli się zmierzyć zarówno z testami teoretycznymi, konkurencjami sprawnościowymi, jak i zadaniami praktycznymi. Ratowali osobę, która spadła z dużej wysokości na Skałkach Twardowskiego, pomagali starszej pani, która zasłabła na Błoniach czy też młodej dziewczynie, która skręciła nogę na deskorolce w Parku Jordana. Jedno z zadań polegało na prowadzeniu akcji ratunkowej noworodka znalezionego w śmieciach.

 

Wszystkie zadania zostały tak przygotowane, aby jak najbardziej wiernie odzwierciedlać rzeczywiste sytuacje, z którymi ratownicy muszą sobie radzić w codziennej pracy. Sędziowie oceniali nie tylko wiedzę medyczną, ale też umiejętność właściwego porozumiewania się z pacjentami oraz świadkami zdarzeń. Dla przykładu, podczas „wypadku samolotu” ratownicy musieli zapanować nad pacjentami nie słuchającymi poleceń i kłócącymi się, a w Parku Jordana w akcji ratunkowej „przeszkadzał” bezdomny.

 

ISOQAR gratuluje zwycięzcom oraz wszystkim załogom, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w zawodach

Krakowskie zawody były eliminacjami do Mistrzostw Polski.

 

 

Źródło: http://www.kpr.med.pl/mistrzostwa/

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies