Ochrona miejsca pracy przed przyszłymi pandemiami

Ochrona miejsca pracy przed przyszłymi pandemiami

Pandemia COVID-19 była wyjątkowym doświadczeniem dla świata, całkowicie zakłócając codzienne życie. Żadna organizacja nie pozostała nietknięta jego wpływem. Z tego powodu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest teraz czymś, w co każda firma musi być aktywnie zaangażowana i co powinna umieścić na szczycie listy priorytetów.

 

Gdy świat zaczyna uczyć się jak żyć z COVID-19, organizacje zaczynają wyciągać wnioski i spoglądać w przyszłość. Jedną z rzeczy, które warto uwzględnić w planach, jest sposób radzenia sobie z przyszłymi pandemiami. Po ostatnich doświadczeniach, każda organizacja powinna mieć na uwadze związane z tym zagrożenia.

 

Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w najbliższej przyszłości przyjdzie nam zmierzyć się z kolejnymi epidemiami o skali globalnej. Warto w tym miejscu podkreślić, że blisko 75% wszystkich nowych chorób pochodzi od zwierząt. Pomijając COVID-19, tylko w ciągu ostatnich 20 lat ludzkość musiała stawić czoła co najmniej pięciu poważnym wirusom, jakim były SARS, MERS, Ebola, ptasia grypa i świńska grypa. Wszystkie te choroby miały potencjalnie niszczycielski wpływ na skalę globalną. Na szczęście udało nam się uniknąć najpoważniejszych skutków epidemii, ale doświadczenie ostatnich 18 miesięcy pokazuje, jak niebezpieczne mogą być dla zdrowia i życia ludzi.

 

Ochrona w praktyce

Oto kroki, które należy podjąć, aby chronić swoich pracowników i organizację przed przyszłymi skutkami pandemiami:

 

Krok 1

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy. Pozwoli to określić, jakie środki ostrożności należy podjąć w celu minimalizacji zagrożenia chorobami. Jeśli doszło do wybuchu epidemii, należy dokonać oceny ryzyka uwzględniającej podatność na zakażenie wirusami lub chorobami zakaźnymi oraz warunki panujące w miejscu pracy.

Ocena powinna obejmować również organizację samego miejsca pracy i charakter wykonywanej pracy.

 

Krok 2

Niezbędne jest podwojenie dobrych praktyk i środków bezpieczeństwa, które stosowano podczas pandemii COVID-19, aby zapewnić bezpieczne warunki w miejscu pracy. Warto korzystać z nabytego  doświadczenia i upewnić się, że wszyscy pracownicy wiedzą, jakie wytyczne obowiązują w organizacji i gdzie je znaleźć.

 

Krok 3

Zapobieganie i kontrola infekcji staną się stałym elementem każdej firmy. Polityka i procedury BHP Twojej firmy powinny zawierać szczegółowe informacje o tym, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się patogenów (bakterii, wirusów lub innych drobnoustrojów, które mogą powodować choroby) poprzez dobre praktyki higieniczne i testy. Procedury dotyczące identyfikacji i eliminacji przyczyn złego stanu zdrowia pracowników powinny być regularnie sprawdzane i aktualizowane w miarę potrzeby.

 

Do obowiązków pracodawcy należeć będzie również opracowanie i wdrożenie skutecznego planu, uwzględniającego następujące aspekty:

  • Ryzyko związane z tymczasowym zmniejszeniem siły roboczej podczas pandemii.
  • Ryzyko związane z podróżami służbowymi lub osobistymi za granicę.
  • Wpływ stanu zdrowia i samopoczucia pracowników na ich zdolność do wykonywania pracy (np. poprzez wspieranie pracowników którzy są po przebytej chorobie i pomaganie im w powrocie do pracy).

 

Ponieważ pandemia COVID-19 odcisnęła wpływ na sposób w jaki obecnie pracujemy (zmniejszenie liczby podróży służbowych, przejście na pracę zdalną), pracodawcy muszą zaktualizować swoje zasady i procedury, aby uwzględnić wpływ, jaki te nowe warunki pracy mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Chociaż istnieje wiele korzyści dla pracowników mających bardziej elastyczne modele pracy, istnieją również pewne wady. Pracownicy mogą czuć się bardziej odizolowani i samotni, co powoduje stres i niepokój. Pracodawcy mają obowiązek dbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników i dlatego powinni uwzględniać ten aspekt we wszystkich swoich ocenach ryzyka.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności