Konferencja Specjalistów Logistyki

Konferencja Specjalistów Logistyki

W dniach 13-14.03.2019 w Warszawie odbędzie się Konferencja Specjalistów Logistyki, której celem jest przedstawienie roli logistyka jako doradcy lub decydenta w podejmowaniu kluczowych, wysokobudżetowych decyzji, w szybko zmieniającym się otoczeniu technologicznym, prawnym i demograficznym.

 

Wydarzenie kierowane jest głównie do osób związanych z branżą logistyczną, a w szczególności logistyków, służb utrzymania ruchu w zakładzie, ekonomistów, osób odpowiedzialnych za zakupy, zapewnienie jakości i bezpieczeństwo w hali oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji.

 

Jednym z tematów konferencji będzie optymalizacja kosztów zużycia energii w procesach magazynowania i produkcji. W imieniu ISOQAR wystąpi Pan Paweł Dąbrowski, który mówić będzie m.in. o korzyściach wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 oraz przewadze tego rozwiązania nad audytami energetycznymi przedsiębiorstw.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies