Jakie elementy mogłyby być analizowane podczas pandemii COVID-19

Jakie elementy mogłyby być analizowane podczas pandemii COVID-19 przez zarządy, rady nadzorcze, właścicieli firm oraz kluczowych pracowników?

Obecnie, bez względu na miejsce w strukturze organizacyjnej, mówiąc wprost prawie każda osoba w organizacji powinna się zastanawiać jak koronawirus i choroba COVID-19 może pozytywnie, bądź negatywnie wpłynąć na sposób funkcjonowania organizacji i ich życie osobiste.

 

Zidentyfikowane kwestie powinny być przeglądane i jeżeli to konieczne komunikowane właściwym osobom. Skuteczność tego procesu zależy od jakości wykonywanych czynności: monitorowanie, przeglądanie i komunikowanie.

 

Oczywiście miejsce w strukturze organizacyjnej będzie determinowało, liczbę sygnałów do nas docierających. Myślę, że przedstawiciele rad nadzorczych, właściciele czy zarządy będą odbierać więcej sygnałów zewnętrznych. Pracownicy firmy na niższych szczeblach organizacyjnych będą odbierać więcej sygnałów wewnętrznych.

 

Przedstawiciele najwyższego kierownictwa: zarządy, rady nadzorcze, właściciele oraz kluczowi pracownicy powinni zastanawiać się jak koronawirus i COVID-19 będą w najbliższych tygodniach wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez analizowanie kwestii zewnętrznych, takich jak:

 • Polityka (wypowiedzi Prezydenta, Premiera, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, polityków obozu rządzącego czy opozycji),
 • Ekonomia (monitorowanie wybranych miesięcznych, kwartalnych i rocznych wskaźników makro i mikroekonomicznych w Polsce, Europie i na Świecie),
 • Technologia (komunikatory, praca zdalna, bezpieczeństwo informacji),
 • Środowisko (efektywność energetyczna, dostęp do mediów),
 • Prawo (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pakiet ustaw „antykryzysowych”).

 

Osoby podejmujące decyzje biznesowe będą musiały wziąć pod uwagę również skalę działania. Czy firmy, którymi zarządzają działają na terenie Polski, Europy, a może Świata. Skala działalności ma w tym przypadku duże znaczenie.

 

Z drugiej strony osoby „stojące na mostku” powinny zbierać i analizować informacje na temat sytuacji wewnętrznej, jak COVID-19 wpływa i może wpłynąć na nasz okręt w krótko i długofalowej perspektywie.

 

Osoby te mogłyby wziąć pod uwagę:

 • Zasoby ludzkie (jak koronawirus wpływa i wpłynie na naszych pracowników, jak zareagują pracownicy w sytuacji, kiedy zaproponowana zostanie im redukcja wynagrodzeń, kiedy rozpoczną się zwolnienia pracowników, jak utrzymać ich motywację na właściwym poziomie),
 • Maszyny / utrzymanie maszyn oraz wyposażenie (czy jesteśmy w stanie zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie naszych procesów biznesowych w czasie pandemii),
 • Media,
 • Materiały (czy koronawirus może mieć wpływ na ciągłość dostaw surowców, materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych i informacji),
 • Metody pracy / instrukcje i procedury / środowisko pracy (czy jesteśmy w stanie zapewnić właściwe warunki do pracy w czasie pandemii, czy mamy opracowane procedury zarządzania w sytuacji kryzysowej, czy sposób funkcjonowania w czasie pandemii się zmienił lub zmieni się, jeżeli tak, czy te zmiany wpłyną na sposób funkcjonowania naszych procesów, które z nich są krytyczne dla naszej działalności, itp.),
 • Zarządzanie (czy misja, wizja i wartości naszej firmy powinny na czas pandemii ulec modyfikacji, czy COVID-19 wpłynie na osiągnięcie wyznaczonych na początku roku celów biznesowych, jeżeli to jak w jakiej skali, jaki sygnał powinniśmy wysłać do naszych pracowników i czy nie powinniśmy ich informować na bieżąco, czy organizacja ma opracowane plany zarządzania ciągłością działania, itp.).

 

To są tylko wybrane tematy a lista nie jest skończona i w zależności o firmy może być dowolnie rozbudowywana.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności