Nowa norma dla branży Pest Control - Norma EN 16636

Nowa norma dla branży Pest Control - Norma EN 16636

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), ogłosił publikację nowej normy europejskiej dla usług zarządzania szkodnikami.

 

Celem normy jest poprawa jakości wykonywania tych usług w Europie. Norma zawiera jasne wymogi i wytyczne dla dostawców usług DDD, aby zapewnić dostarczanie profesjonalnego systemu zarządzania ochroną przed szkodnikami, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka dla zdrowia ludzi i potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko.

 

Faktem jest, że obecność szkodników (takich jak gryzonie, owady czy mikroorganizmy), mogą stanowić znaczące zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się chorób oraz znacznych strat - zarówno finansowych, jak i pod względem jakości życia.

 

Nowa norma europejska (EN 16636) określa wymagania i kompetencji firmy, potrzebne w celu dostarczenia profesjonalnych usług zarządzania szkodnikami. Aspekty środowiskowe i dobrostan zwierząt zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania tego standardu.

 

Nowy standard określa także kompetencje wymagane dla realizatorów usług tj. administracji, sprzedaży, profesjonalnych użytkowników, osób technicznych.

 

Normy nie stosuje się do ochrony upraw polowych lub regularnie przeprowadzanych zabiegów mycia i dezynfekcji.

 

Nowa norma europejska (EN 16636) została formalnie zatwierdzona w styczniu, a ostateczny tekst jestdostępny dla wszystkich członków CEN od 4 marca 2015 r, zaś w wersji standardowej zostanie opublikowany w 33 krajach europejskich do końca września 2015 (najpóźniej).

 

Norma zastąpi szereg standardów zarządzania szkodnikami, które zostały wcześniej przyjęte na poziomie krajowym (UK, Francja, Niemcy, Malta i Hiszpania).

Rob Fryatt, przewodniczący CEN / TC 404 i dyrektor Xenex Associates mówi: "Dla branży, która składa się z wielu małych i średnich przedsiębiorstw, nowa norma europejska zapewni benchmark profesjonalnych usług, które mamy nadzieję, będą uznawane przez wszystkich, którzy potrzebują korzystać z profesjonalnych usług ochrony przed szkodnikami. Mając zestaw jasnych wymagań i kompetencji powinno to również przyczynić się do poprawy wizerunku branży. "

 

Pozostaje w obecnej sytuacji oczekiwać pojawienia się normy międzynarodowej ISO w zakresie świadczenia profesjonalnych usług Pest Control.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies