Certyfikacja PN-EN 15224

Certyfikacja PN-EN 15224

PN-EN 15224 - Usługi sektora ochrony zdrowia – Systemy zarządzania jakością – Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008

 

Dla kogo?

Norma PN-EN 15224 została stworzona z myślą o Służbie Zdrowia, dlatego jest jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów medycznych, niezależnie od ich wielkości lub specyfiki. 

 

Może być stosowana na wszystkich szczeblach kierownictwa organizacji do oceny zdolności organizacji do spełnienia potrzeb i oczekiwań pacjentów jak również innych klientów.

 

Norma PN-EN 15224 bazuje na normie ISO 9001:2008, ale wprowadza dodatkowe wymagania odnoszące się do branży medycznej - skupia się na procesach klinicznych i zarządzaniu w nich ryzykiem w celu propagowania wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

 

Czego dotyczy?

 • analizy ryzyka i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pacjenta;
 • działań w odpowiedzi na zidentyfikowane zagrożenia w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
 • nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi, mogącymi wystąpić w procesie leczenia;

 

Co można zyskać po wdrożeniu i certyfikacji PN-EN 15224?

 • poprawę jakości świadczonych usług, - ujednolicenie działań i procesów w organizacji,
 • przejrzysty proces leczenia,
 • poprawę warunków pracy,
 • ograniczanie ryzyka wynikającego ze świadczenia usług medycznych,
 • wykluczenie potencjalnych zagrożeń i zdarzeń niepożądanych,
 • poprawę konkurencyjności,
 • dodatkowe punkty w kontraktowaniu NFZ,
 • rozwój placówki medycznej,
 • działanie zgodne z prawem i przepisami.  

 

 

Zadzwoń i zapytaj o koszt certyfikacji PN-EN 15224.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies