Certyfikacja PN-EN 14065:2005 w ISOQAR

Certyfikacja PN-EN 14065:2005 w ISOQAR

RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) jest systemem Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego, który został opisany poprzez polską normę PN-EN 14065:2005 – „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego.”

 

Celem niniejszej normy jest dostarczenie systemu zarządzania zapewniającego osiągnięcie uzgodnionego poziomu jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów z uwzględnieniem ich przeznaczenia użytkowego.

 

System RABC może być zastosowy w każdej pralni i ma za zadanie eliminację zagrożeń mikrobiologicznych, poprzez systematyczny nadzór punktów krytycznych zidentyfikowanych przez pralnię.

 

System RABC można zintegrować z systemami zarządzania jakością. Jest on porównywalny do koncepcji HACCP stosowanej zakładach przemysłu spożywczego.

 

RABC ma szczególne zastosowanie w przypadku odzieży i tekstyliów wykorzystywanych w zakładach opieki zdrowotnej, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym.

 

Wrażając system RABC należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

  • zagrożenia i środki zapobiegawcze
  • punkty kontrolne
  • poziomy planowane i dopuszczalne odchylenia
  • systemy nadzorowania
  • działania korygujące
  • procedura sprawdzania systemu
  • dokumentacja

 

Posiadanie certyfikatu PN-EN 14065:2005 stanowi potwierdzenie wdrożenia systemu RABC a co za tym idzie jest dla Klientów pralni gwarancją, że usługi w zakresie objętym certyfikacją wykonywane są z zachowaniem należytej jakości oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Poza tym certyfikat jest bardzo często warunkiem niezbędnym w pozyskiwaniu nowych Klientów głównie poprzez przetargi.

 

Więcej informacji o certyfikacji PN-EN 14065:2005 uzyskają Państwo pod numerem telefonu: +48 22 649 76 64.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies