Zmiany w opłatach za wpisy do baz BRC

Zmiany w opłatach za wpisy do baz BRC

Informujemy, że opłata za wpis do bazy BRC na pokrycie kosztów administracyjnych BRC wzrasta od 1 sierpnia 2018 roku z 300 GBP do 450 GBP. 


Jest to decyzja organizacji BRC i wszystkie jednostki certyfikujące system BRC muszą się do tej decyzji zastosować. 


Nowa stawka będzie stosowana dla auditów przeprowadzonych po 1 sierpnia 2018 roku.


Dodatkowo wzrosły opłaty za certyfikację niektórych Modułów Dobrowolnych BRC.

 

Obecnie koszty wpisów wynoszą

  • IFS – 250 EURO
  • FSSC – 150 EURO
  • BRC – od sierpnia 450 GBP (+ ewentualne moduły dobrowolne)

 

Wzrosty opłat za wpis do bazy podyktowane są:

  • ciągłym doskonaleniem systemów informatycznych
  • rozwijaniem standardów, 
  • włączaniem kolejnych branż do możliwości certyfikacji,
  • właściciele standardów kładą coraz większy nacisk na weryfikację poprawności procesu certyfikacji,

Wszystkie te działania wymagają zaangażowania coraz większej liczby specjalistów.
 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach w opłatach lub chcesz uzyskać certyfikat BRC zadzwoń pod numer 22 6497664 lub napisz maila na adres isoqar@isoqar.pl

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies