Kluczowe zmiany w BRC Food wersja 9

BRC Food 9 - zmiany i nowe wymagania

Jakie zmiany wprowadzono w BRCGS Food 9?

Wersja 9 Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności została opublikowana 1 sierpnia 2022 roku. Zdecydowana większość wymagań pozostała niezmieniona lub w sformułowaniu poszczególnych klauzuli wprowadzono jedynie niewielkie zmiany, w celu zwiększenia ich przejrzystości. Wprowadzone zmiany oraz nowe wymagania odzwierciedlają najważniejsze kwestie dotyczące bezpiecznego produkowania żywności i związanych z tym wyzwań dla przemysłu spożywczego.

 

Wymagania zawarte w najnowszej wersji Standardu stanowią kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych wydań, przy zachowaniu ciągłego nacisku na zaangażowanie najwyższego kierownictwa, program bezpieczeństwa żywności, system zarządzania jakością i dobre praktyki produkcyjne. Najważniejsze zmiany obejmują:

 

 • rozszerzenie wymagań dotyczących kultury bezpieczeństwa żywności;
 • zwiększenie nacisku na autentyczność produkowanej żywności;
 • walidację planu HACCP / planu bezpieczeństwa żywności przed wprowadzeniem zmian, które mogą wpływać na bezpieczeństwo produktu;
 • rozszerzenie wymagań dotyczących zatwierdzania i monitorowania dostawców surowców i usług serwisowych;
 • aktualizację definicji procesu zleconego i wymagań dotyczących nadzorowania takiego procesu;
 • wyznaczenie osoby lub zespołu zaangażowanego w ocenę zagrożeń i plan ochrony żywności;
 • nowe wymagania dla kurtyn paskowych, schodów dostępowych i antresoli;
 • nowe wymagania dotyczące urządzeń wykorzystywanych w zakładzie;
 • rozszerzenie wymagań dotyczących przedmiotów i drobnego sprzętu wykorzystywanych w obszarach otwartej produkcji;
 • nowe wymagania związane z właściwym nadzorowaniem i użytkowaniem detektorów rentgenowskich (X-ray);
 • kontakt krzyżowy jako źródło skażenia alergenami;
 • wyznaczenie osoby lub zespołu zaangażowanego w ocenę narażenia surowców na fałszowanie;
 • rozszerzenie wymagań dotyczących laboratoriów wewnętrznych;
 • uwzględnienie paszy dla zwierząt w sekcji dotyczącej produkcji karmy dla zwierząt;
 • rozszerzenie wymagań dotyczących zarządzania surowcami leczniczymi i wyrobami gotowymi w przypadku produkcji paszy i karmy dla zwierząt;
 • wprowadzenie nowej sekcji i wymagań dotyczących wstępnej obróbki zwierząt;
 • postępowanie z produktami lub materiały wykorzystywanymi w zakładzie, które nie są objęte zakresem audytu;
 • nadzorowanie zużycia etykiet;
 • nowe wymagania dotyczące demontowanych ścian w strefach wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności;
 • rozszerzenie wymagań dotyczących systemu CIP w strefach wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności;
 • plan HACCP lub plan bezpieczeństwa żywności dla produktów będących przedmiotem handlu;

 

BRC Food 9 - dostępne opcje auditowe

Ważną zmianą w wydaniu 9 jest również rozszerzenie i wybór dostępnych opcji auditów. Wszystkie poniższe opcje są traktowane jako audity uznawane przez GFSI (Global Food Safety Initiative):

 

 • audit zapowiedziany na miejscu,
 • audit zapowiedziany mieszany,
 • audit niezapowiedziany.

 

Audit w opcji zapowiedzianej może odbyć się w formie tradycyjnej lub jako audit mieszany: najpierw sprawdzenie dokumentacji w formie zdalnej, później audit na miejscu w zakładzie. Audit w opcji niezapowiedzianej może być wybrany dobrowolnie, ale minimum 1/3 lata  jest to opcja obowiązująca każdy certyfikowany zakład (również w przypadku oceny C lub D).

 

Od kiedy zacznie obowiązywać BRC Food 9?

Wersja 9 Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności i wszystkie wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od 1 lutego 2023 roku.

 

Szkolenia ze zmian w BRC Food wersja 9

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zmian w najnowszym wydaniu standardu BRC Food 9 zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Akademię ISOQAR. Więcej informacji oraz aktualne terminy szkoleń dostępne TUTAJ.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności