Zmiany prawne dla branży spożywczej - kwiecień-maj 2017

Zmiany prawne dla branży spożywczej - kwiecień-maj 2017

W dniu 31 maja 2017 r. 38 Komitet Techniczny zakończył przegląd  norm dla wyrobów owocowo-warzywnych, jak poniżej:

Numer normyTytuł normyData publikacji
PN-A-75960:1996PKonserwy mięsno-warzywne1996-03-07
PN-A-75049:1996PPrzetwory owocowe -- Kremogeny1996-03-21
PN-A-75115:2001PProdukty owocowe -- Konfitury2001-07-23
PN-A-75953:2006PPrzetwory owocowe -- Kompoty2006-09-05
PN-A-78502:2006PPółprzetwory grzybowe -- Grzyby w solance2006-09-12
PN-A-86951:2006PProdukty warzywne, owocowe, warzywno-owocowe i warzywno-grzybowe -- Sosy2006-09-13
PN-A-77700:2006PPrzetwory warzywne -- Kapusta kwaszona2006-09-22
PN-A-75030:2006PGrzyby świeże i przetwory grzybowe -- Terminy i definicje2006-09-29
PN-A-78515:2006PPrzetwory grzybowe -- Mączka grzybowa jadalna

2006-09-29

 

 

 

 

 

W wyniku przeglądu uznano, że w/w normy nie wymagają zmian.

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Komisja Unii Europejskiej wydała nowe Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2017/660, dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności.

Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2017/660 dotyczy wieloletniego, skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Komisja Unii Europejskiej wydała nowe Rozporządzenie 2017/752, dotyczące wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Nowe rozporządzenie 2017/752 zmienia niektóre zapisy wcześniejszego rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

autor: Lidia Kucharska - Auditor wiodący ISOQAR

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności