Zaproszenie od ISOQAR na na III Kongres Klastra Innowacji

Zaproszenie od ISOQAR na na III Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie 2016

Szanowni Państwo,

 

Jednostka certyfikująca ISOQAR CEE serdecznie zaprasza na III Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie „Bezpieczeństwo żywności – One Health – One Way to the World”. Kongres jest skierowany do producentów i przetwórców żywności, handlu detalicznego i hurtowego, jednostek certyfikujących, urzędowej kontroli oraz przedstawicieli nauki. Wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, nowych technologii, dostępu do rynku, globalnej logistyki oraz zależności i kooperacji między wielonarodowymi i małymi producentami.  

 

Tegoroczny kongres organizowany jest przy współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydziału Nauk Ekonomicznych, European Qualification Alliance Sp. z o.o., IFS Office Central & Eastern Europe, Biura Promocji Jakości oraz Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, a jednostka certyfikująca ISOQAR CCE wspiera to przedsięwzięcie jako sponsor.   Kongres odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2016 roku w Auli Kryształowej na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. Dodatkowo po pierwszym dniu konferencji organizatorzy zaplanowali uroczystą kolację w Hotelu Bellotto w Warszawie (ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa).   Jesteśmy przekonani, że Kongres ten jest doskonałą inicjatywą, podczas której wspólnie, jako przedstawiciele biznesu, nauki i polityki będziemy mogli poruszyć najistotniejsze tematy dotyczące bezpieczeństwa żywności w Polsce oraz rozwoju branży agrobiznesu.  

 

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 900 zł (netto). Jednostka certyfikująca ISOQAR jako sponsor tego wydarzenia ma możliwość zaproszenia naszych Klientów.  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w tegorocznym kongresie korzystając z zaproszenia ISOQAR - prosimy o kontakt mailowy: isoqar@isoqar.pl lub telefoniczny 22 649 76 64. Poniżej znajduje się program kongresu: DZIEŃ I (22.11.2016) One Health – One Way to the World 09:00 – 10:45 9.00 – 9.30 Rozpoczęcie pierwszego dnia Kongresu prof. dr hab. Henryk Runowski, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNE, SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW 9.30 – 9.50 Wyzwania w eksporcie żywności na rynek Chiński  - Prezes Zarządu  Mlekowita Dariusz Sapiński 9.50 – 10.15      Jak osiągnąć sukces w eksporcie żywności  na rynek Indyjski . – SME Chamber of India 10.15 – 10.45    One Health Concept in practice prof. Brigitte Petersen – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Żywnościowych Łańcuchów    Dostaw (FoodNetCenter), Uniwersytet w Bonn (Niemcy) Przerwa Kawowa 10.45-11.15 Bezpieczeństwo żywności dziś i jutro  11:15 – 13:15 11.15 – 11.35      Bezpieczeństwo Żywności a Bezpieczeństwo Agrobiznesu  prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Kierownik Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki, WNE, SGGW prof. dr hab. Henryk Runowski, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNE, SGGW dr hab. inż. Sebastian Jarzębowski – Koordynator Klastra Innowacji w Agrobiznesie 11.35 – 11.55 Nowy program wsparcia eksportu – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju  11.55 – 12.15 Prelekcja przedstawiciela sektora bankowego (Pekao S.A.) –  12.15 – 12.35     Polska wołowina – nowe standardy jakości legitymacją do podboju rynków zagranicznych   Jerzy Wierzbicki PZPBM . 12.35 – 13.15     Działania sieci handlowych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz eksportu produktów rolno-spożywczych Przedstawiciele sieci handlowej –Kaufland  Agnieszka Skwiertyńska, Carrefoure Barbara Kowalska ,Makro Cash and Carry  Obiad 13.15 - 14.15 Zapewnienie Bezpieczeństwa Żywności 14.15 – 15.55 14.15 – 14.35    Standard IFS wyznacza kierunki Stephan Tromp – Dyrektor Zarządzający, IFS 14.35 – 14.55    Doświadczenia z programu FQC   dr inż. Kamil Jeziorek, Crop Field Expert, Syngenta 14.55 – 15.15    Rolnictwo Zrównoważone Dariusz Rutkowski – Dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP 15.15 – 15.35     Rolnictwo Ekologiczne Paweł Krajmas – Prezes Stowarzyszenia Polska Ekologia 15.35 – 15.55    Praktyki analityczne w badaniach pozostałości pestycydów Katarzyna Mazur - Członek Zarządu J.S. Hamilon przerwa 15.55 – 16.15 Logistyka  i łańcuchy dostaw 16.15-17.55 16.15 – 16.35      IFS Logistic  Marek Marzec, Dyrektor Biura, IFS Office Central & Eastern Europe    16.35 – 16.55     Kreowanie strategii cenowej w łańcuchu dostaw  dr hab. inż. Sebastian Jarzębowski, Koordynator Klastra Innowacji w Agrobiznesie 16.55 – 17.20    Historia sukcesu – jak w ciągu kilku lat można rozwinąć eksport owoców i warzyw do 30 krajów na 4   kontynenty.                                         Adriana Rudnicka Dyrektor Zarządzający Firmy PPH EWA_BIS Sp. zo.o.   20.00 *Kolacja – Hotel Bellotto DZIEŃ II (23.11.2016)   9.00 – 09.20        Doskonalenie produktów zgodnie z system ISO  prof. dr hab. Janusz Berdowski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 9.20 – 9.40         Żywność Innowacyjna w Polsce  prof. dr hab. Andrzej Lenart - Kierownik Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, WNoŻ, SGGW 9.40 – 10.20       Reorganizacja urzędowej kontroli żywności w Polsce Tadeusz Wojciechowski, Przewodniczący zespołu ds. bezpieczeństwa i jakości żywności, Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie 10.20 – 11.20      Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli służb nadzoru rynku . Przerwa kawowa 11.20 – 11.50 11.50 – 12.20     Zabezpieczenie ryzyka w transakcjach krajowych i zagranicznych z opcją finansowania Gras Savoye Polska Sp. z o.o. 12.20 – 12.40    Doświadczenia FreshMazovia.com w zakresie dostosowania gospodarstw do wymagań wybranych rynków – Maciej Majewski, wspólnik Freshmazovia.com  12.40 – 13.00    Rola kształcenia przez całe życie jako element zarządzania jakością i ryzykiem w łańcuchu dostaw  dr hab. Susane Lehnert, Członek Zarządu, European   Qualification Alliance 13.00 – 13.20    Doskonalenie procesów zarządzania łańcuchem dostaw – Supply Chain Excellence                     dr hab. inż. Sebastian Jarzębowski, Koordynator Klastra Innowacji w Agrobiznesie 13.20 – 13.40    Ograniczenie ryzyka obecności ciał obcych w produktach spożywczych . Anna Sobecka –Walasek  Logopak East    13.40 – 14.00    Podsumowanie Kongresu i Dyskusja

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies