Aktualne limity WWA w mięsie oraz produktach mięsnych wędzonych tradyc

Aktualne limity WWA w mięsie oraz produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie

Do 31 sierpnia 2017 w Polsce nie będzie ograniczone odstępstwo od unijnych wymagań w sprawie wytwarzających się w procesie wędzenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Metoda wędzenia nie musi już być stosowana, jako środek konserwujący to bardzo chętnie nadal jest wykorzystywana ze względu na to, ze produkty wędzone posiadają niepowtarzalny smak i zapach. Wszyscy delektujemy się wędzonymi wędlinami.

 

Jednak dym wędzarniczy zawiera substancje chemiczne. Jedną z nich jest grupa wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), wśród której najbardziej szkodliwy jest benzoapiren. WWA od razu po spożyciu nie wykazują szkodliwego działania, niemniej jednak kumulują się w organizmie ludzkim przez lata. Udowodniono, że mogą one powodować nowotwory, m.in. przewodu pokarmowego. Obecnie w przemyśle mięsnym i rybnym coraz częściej stosowane są aromaty dymu wędzarniczego zamiast tradycyjnego wędzenia, których bazą jest oczyszczony dym wędzarniczy.

 

Od września 2014 r. obowiązują w Unii Europejskiej przepisy ograniczające zawartość WWA w wędzonych wędlinach i rybach. Polska przekracza te normy. Jednak Komisja Europejska zgodziła się na odstępstwo od tych norm. W ślad za tym udogodnieniem Minister rolnictwa wydał rozporządzenie, zgodnie z którym do 31 sierpnia 2017 r. można produkować i sprzedawać na terytorium Polski produkty mięsne wędzone tradycyjnie. Komisja Europejska poinformowała również, że odstępstwo od unijnych wymogów obowiązywać będzie nadal po wspomnianej dacie, aż do czasu wprowadzenia zmian w przepisach. Zatem Ministerstwo rolnictwa przygotowało nowelizację rozporządzenia. Przytoczoną datę 31 sierpnia 2017 r. w nowej wersji aktu usunięto. Wobec tego, Bruksela zapowiedziała ponowną ocenę kwestii dotyczących najwyższych dopuszczalnych limitów pozostałości WWA w mięsie oraz produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie. W wyniku tej oceny możemy jednak spodziewać się zmian w prawie.

 

 

autor: Lidia Kucharska - Auditor wiodący ISOQAR

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies