Trwają prace nad Wydaniem 7 Standardu BRCGS Packaging

Trwają prace nad Wydaniem 7 Standardu BRCGS Packaging

Standard BRCGS dla Materiałów Opakowaniowych, wprowadzony po raz pierwszy w 2001 roku, jest obecnie stosowany przez niemal 6000 zakładów w ponad 35 krajach na całym świecie. Standard ten wspiera zakłady i przedsiębiorstwa w zapewnianiu, że oferowane przez nich produkty są wysokiej jakości, zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i bezpieczne. BRCGS dla Materiałów Opakowaniowych, jako pierwszy uznany przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), jest obecnie punktem odniesienia dla całej branży. Standard ten znajduje zastosowanie nie tylko wśród producentów opakowań do żywności, ale także wśród producentów opakowań dla różnorodnych zastosowań w całym łańcuchu dostaw. Kluczowym czynnikiem sukcesu tego standardu jest definiowanie wymaganych kryteriów dotyczących bezpieczeństwa produktu, jego jakości oraz aspektów operacyjnych, umożliwiających zakładom i przedsiębiorstwom spełnienie swoich obowiązków – od zgodności prawnej po ochronę konsumenta.

 

Przegląd i rozwój standardów stanowi kluczowy element działalności BRCGS. Regularnie aktualizując standardy, BRC zapewnia, że odzwierciedlają one najnowsze trendy branżowe, doświadczenia praktyczne oraz najlepsze praktyki sektora. Proces ten umożliwia również uwzględnienie ewoluujących oczekiwań, zmieniających się wymogów regulacyjnych oraz potrzeb klientów. Dzięki temu, wzmacniana jest wartość, jaką klienci i interesariusze uzyskują z wykorzystywania standardów, jednocześnie przyczyniając się do ciągłego rozwoju i doskonalenia branży.

 

W celu wsparcia procesu rewizji, BRCGS uruchomiło proces społecznych konsultacji dla zebrania opinii na temat wydania 6 Standardu BRCGS dla Materiałów Opakowaniowych, który będzie trwał do 31 grudnia 2023 roku. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału i zgłaszania swoich uwag. Współpraca ta jest kluczowa, aby kolejna wersja standardu nadal odpowiadała na dynamicznie zmieniające się wymagania i potrzeby branży opakowaniowej i spożywczej.

 

Aby przekazać swoją opinię należy pobrać i wypełnić formularz dostępny na stronie oraz przesłać drogą elektroniczną na adres brcgs.enquiries@lgcgroup.com.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności