Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Pierwszy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Dziś, po raz pierwszy, obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności.

 

Wydarzenie to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 2018 roku. Jego celem jest promowanie inicjatyw, które mają podnosić świadomość na temat znaczenia bezpieczeństwa żywności oraz promowanie właściwych działań w obszarze bezpieczeństwa żywności.

 

Według danych opublikowanych przez WHO, corocznie na świecie odnotowywanych jest blisko 600 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową.

 

Zachodzące procesy globalizacji oraz ciągły wzrost populacji na świecie sprawiają, że obecnie żywność jest przetwarzana w większych ilościach i przesyłana na większe odległości niż kiedykolwiek wcześniej. W celu zapewnienia jej bezpieczeństwa konieczna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności, a także właściwe zarządzanie i tworzenie standardów oraz przepisów prawnych.

 

Jednak odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów żywnościowych, które trafiają na stół konsumentów, leży nie tylko po stronie producentów. Podmiotów, które mają na to wpływ jest znacznie więcej – firmy zajmujące się transportem żywności, dystrybutorzy, sklepy oraz sami konsumenci. Pamiętać należy m.in. o takich kwestiach jak mycie rąk przed i w trakcie przyrządzania jedzenia, czy przechowywanie produktów w odpowiedniej temperaturze.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała dane, z których wynika, że co roku ponad 600 milionów ludzi choruje, a 420 tysięcy ludzi umiera z powodu skażenia żywności toksynami, wirusami, bakteriami, pasożytami lub chemikaliami. Bank Światowy określił, że straty gospodarek o niskich i średnich dochodach powodowane przez niebezpieczną żywność sięgają około 95 miliardów USD.

 

Jednym z najważniejszych celów przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności powinno być zatem zapewnienie wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych przez siebie wyrobów. Zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem żywności obejmuje cały łańcuch żywnościowy począwszy od dostawców surowców, przez producentów żywności i opakowań, aż po firmy zajmujące się jej transportem, magazynowaniem i dystrybucją. Na każdym z tych etapów należy przestrzegać określonych wymagań, które pozwolą uniknąć skażenia żywności ciałami obcymi, mikroorganizmami lub szkodliwymi substancjami. Pomocne mogą okazać się w tym standardy takie jak BRC, IFS oraz FSSC. Ich wdrożenie oraz certyfikacja pomaga minimalizować ryzyko wystąpienia zjawisk niepożądanych, a co za tym idzie, wzrost zaufania klientów oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa oferowanych przez firmy produktów.

 

ISOQAR jako jednostka certyfikująca wspiera firmy w dążeniach do zapewnienia najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa żywności. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji standardów IFS, BRC lub FSSC zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności