Stanowisko BRCGS w sprawie zawieszenia IFS przez GFSI

Stanowisko BRCGS w sprawie zawieszenia IFS przez GFSI

Stanowisko BRCGS w sprawie zatwierdzania dostawców posiadających certyfikat IFS, w okresie zawieszenia przez GFSI.

 

Posiadasz certyfikat BRC Food, BRC Packaging Materials, BRC Storage and Distribution lub BRC Agents and Brokers?

 

Zgodnie z wymaganiami musisz dokonywać zatwierdzenia dostawców. Jednym ze sposobów zatwierdzenia było posiadanie ważnego certyfikatu uznawanego przez GFSI, czyli BRC, IFS lub FSSC 22000. Ze względu na zawieszenie uznawania IFS przez GFSI, BRC wydało przewodnik, w którym opisano jak postępować przy zatwierdzaniu dostawców posiadających certyfikaty IFS.

 

Przewodnik ma zastosowanie do poniższych standardów BRCGS, gdzie pojawia się wymaganie zatwierdzenia dostawców:

  • Food Safety (również BRC START poziom średniozaawansowany) wymaganie 3.5.1.2
  • Packaging Materials wymaganie 3.7.2
  • Storage and Distribution wymaganie 3.5.2.2
  • Agents and Brokers wymaganie 4.1.2
  • Gluten-Free Certification Program

 

Organizacja GFSI ogłosiła, że zawiesza uznawalność dla certyfikacji IFS na 3 miesiące w okresie między 8 grudnia 2022 r., a 8 marca 2023 r. Wszystkie certyfikaty wydane na podstawie audytów przeprowadzonych przed datą decyzji o zawieszeniu IFS, tj. przed 8 grudnia 2022 r., będą nadal uznawane przez GFSI, do końca ważności certyfikatu.

 

Oceny IFS przeprowadzone w okresie zawieszenia nie będą uznawane przez GFSI. Może to mieć wpływ na procedurę zatwierdzania dostawców dla kilku norm BRCGS, jednak z pomocą przychodzi właściciel standardu i podaje możliwe rozwiązania w tej sytuacji.

 

Wymagania w normach BRCGS

BRCGS wymaga, aby certyfikowana firma posiadała udokumentowaną procedurę zapewniającą, że wszyscy dostawcy surowców skutecznie zarządzają ryzykiem związanym z jakością i bezpieczeństwem surowców oraz stosują skuteczne procesy identyfikowalności. Procedura zatwierdzania opiera się na ryzyku i obejmuje jeden lub kombinację kilku poniższych punktów:

 

1. ważny certyfikat zgodny z obowiązującym standardem BRCGS lub certyfikat uznawany przez GFSI,

lub

2. audyt dostawcy z określonymi kryteriami wyszczególnionymi w każdym standardzie,

lub

3. kwestionariusz dostawcy z określonymi kryteriami wyszczególnionymi w każdym standardzie.

 

Proces tymczasowy na okres zawieszenia IFS

Do czasu niedawnego zawieszenia przez GFSI certyfikacja IFS była akceptowana jako wzorcowy standard GFSI do zatwierdzania dostawców (tj. spełniała punkt 1 z listy powyżej). Jednak zakłady, które są certyfikowane zgodnie ze standardem IFS w okresie zawieszenia przez GFSI, nie będą akceptowane jako posiadające certyfikat uznawany przez GFSI, a zatem nie będą spełniać punktu 1.

 

Zamiast tego BRCGS będzie uznawało certyfikaty IFS w ramach punktu 2, tj. „audyt dostawcy z określonymi kryteriami wyszczególnionymi w każdym standardzie”. Jednocześnie BRCGS nie oczekuje, że w tym okresie zakłady będą przeprowadzać dodatkowe przeglądy raportów z audytów IFS, zgodnie ze standardami BRCGS.

Oznacza to, że BRCGS będzie nadal uznawać i akceptować audyty certyfikacyjne IFS, przeprowadzone w okresie zawieszenia, jako spełniające zapisy wymagania zatwierdzenia dostawcy w standardach BRCGS.

 

Produkty handlowe oraz program certyfikacji produktów bezglutenowych

To samo podejście będzie stosowane w przypadku zatwierdzania dostawców produktów będących przedmiotem handlu. W przypadku zakładów objętych programem certyfikacji produktów bezglutenowych (GFCP), warunkiem wstępnym jest uzyskanie certyfikatu w ramach programu uznawanego przez GFSI, BRCGS START! lub równoważny program rynków globalnych, w celu kontrolowania i zarządzania swoimi systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności, w tym pełną analizę zagrożeń zgodnie z zasadami HACCP. Zawieszenie przez GFSI standardu IFS nie wpływa na wymagania standardu IFS i nadal obejmuje wszystkie programy operacyjne wymagane jako warunki wstępne GFCP.

 

W związku z tym BRCGS jest przekonana, że pozostaje to odpowiednią opcją certyfikacji i będzie nadal uznawać i akceptować audyty certyfikacyjne IFS, przeprowadzone przed okresem zawieszenia jak i w jego trakcie, jako spełniające wymagania wstępne GFCP.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności