Wymagania dodatkowe FSSC 22000

Wymagania dodatkowe FSSC 22000

Wymagania dodatkowe FSSC 22000

Standard FSSC 22000 składa się z wymagań podzielonych na 3 główne części:

  • Normy ISO 22000:2005
  • Specyfikacji technicznej ISO 22002-1: Programy wstępne dla bezpieczeństwa żywności
  • Wymagań dodatkowych FSSC zawartych w części I: Wymagania dla organizacji, które potrzebują certyfikacji.

 

1. Wymagania dla usług

Firma powinna zapewnić, że usługi zlecane na zewnątrz organizacji powinny mieć sprecyzowane i określone wymagania (udokumentowane) w sposób umożliwiający przeprowadzenie analizy zagrożeń, a dodatkowo powinny być zgodne z dobrymi praktykami dla danego sektora.

 

2. Nadzór nad personelem w stosowaniu zasad bezpieczeństwa żywności

Firma powinna zapewnić skuteczny nadzór na stosowaniem zasad mających wpływ na bezpieczeństwo żywności.

 

3. Specyficzne wymogi prawne

Firma chcąca uzyskać certyfikację FSSC powinna zapewnić, że wszystkie kupowane składniki i materiały powinny spełniać odpowiednie dla nich wymagania prawne (kontrola substancji zakazanych).

 

4. Zapowiedziane, ale niezaplanowane audyty certyfikowanej organizacji

Firma zgodzi się na przeprowadzanie zapowiedzianych, ale niezaplanowanych auditów w jej siedzibie auditów z udziałem Jednostki certyfikującej. 

 

5. Zarządzanie danymi wejściowymi

Firma powinna zapewnić, że wykonywana jest analiza krytycznych informacji dotyczących bezpieczeństwa wyrobów. Analizy, zlecane do zewnętrznych laboratoriów powinny być wykonywane w placówkach działających zgodnie z ISO 17025 lub normami równoważnymi.

 

6. Zarządzanie zasobami naturalnymi takimi jak woda i gleba w odniesieniu do produkcji zwierzęcej.

Organizacja (farma zwierzęca) powinna ocenić zagrożenia związane z używaniem zasobów naturalnych np.: woda do karmienia zwierząt, woda do produkcji pasz i wprowadzi odpowiednie środki do ochrony zdrowia zwierząt i ochrony zdrowia publicznego.

 

7. Obrona żywności, bio-czujność (monitorowanie zastosowania genetyki) i bioterroryzm (rozszerzone do produkcji zwierzęcej).

Organizacja (farma zwierzęca) powinna dokonać oceny narażenia wyprodukowanych w gospodarstwie surowców na potencjalne akty sabotażu, wandalizmu lub terroryzmu. Powinny zostać zidentyfikowane zagrożenia i wprowadzone odpowiednie środki ochronne do ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.

 

Więcej informacji o FSSC.

W przypadku pytań dotyczących wymagań standardu i certyfikacji zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego online lub kontaktu telefonicznego pod nr tel: 22 649 76 64.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności