RASFF jako narzędzie wspierające system zarzadzania bezpieczeństwem ży

RASFF jako narzędzie wspierające system zarzadzania bezpieczeństwem żywności

Wdrożenie każdego z systemów bezpieczeństwa żywności takich jak BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 czy ISO 22000 wymaga przeprowadzenia analizy zagrożeń produkowanego wyrobu oraz dokonywania przeglądów tych zagrożeń, czy nie uległy zmianie lub nie pojawiły się nowe. Dlatego każda z firm, która posiada certyfikat BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 lub ISO 22000 staje przed pytaniem: Skąd czerpać aktualne dane o zagrożeniach?

 

Jednym z takich źródeł jest RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed). Jest to System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach. System RASFF został ustanowiony w celu zapewnienia organom kontroli żywności i pasz skutecznego narzędzia do wymiany informacji na temat środków podjętych w odpowiedzi na poważne zagrożenia wykryte w odniesieniu do żywności lub paszy. Ta wymiana informacji pomaga państwom członkowskim działać szybciej i skoordynować działania w odpowiedzi na zagrożenie dla zdrowia spowodowane przez żywność lub paszę. Powiadomienia RASFF zwykle zawierają informacje o zagrożeniach zidentyfikowanych w żywności, paszach lub materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które są wprowadzane do obrotu w kraju powiadamiającym lub zatrzymane w punkcie wejścia do UE na granicy z państwem sąsiadującym z UE.

 

W raporcie z 2016 roku zostały zgłoszone 74 powiadomienia do RASFF dotyczące polskich produktów.

 

5 podstawowych grup produktów, których dotoczyły powiadomienia to: żywność dietetyczna, suplementy (20); owoce i warzywa (14); orzechy, produkty z orzechów i nasion (13); kakao i produkty z kakao, kawa i herbata (7); materiały do kontaktu z żywnością (4).

 

5 głównych zagrożeń, których dotyczyły powiadomienia to: niedozwolony nowy składnik żywności (24); aflatoksyny (9); pozostałości pestycydów (8); ochatoksyna A (5); insekty (5).

 

Pełny raport dostępny jest na stronie RASFF.

 

Warte uwagi jest to, że od stycznia tego roku do RASFF zostało zgłoszonych 19 powiadomień dotyczących polskich produktów ocenionych, jako poważne zagrożenie. Pełna lista zgłoszeń dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies