Przewodnik Zafałszowań Żywności (Food Fraud) IFS

Przewodnik zafałszowań żywności IFS

IFS wydał przewodnik, który ma pomóc w lepszym zrozumieniu wymagań standardu pod kątem zafałszowań żywności.

 

W przewodniku zostały szczegółowo opisane wymagania dotyczące przeciwdziałaniu zafałszowaniom żywności (Food Fraud) określone przez IFS Food wersja 6.1, a także IFS PACsecure 1.1 i IFS Logistic 2.2.

 

Wytyczne dotyczą opracowania, wdrożenia i utrzymania planu ograniczenia zafałszowań produktu zgodnie z IFS Food wersja 6.1 i zawierają:

 • Utworzenie zespołu ds. oceny zafałszowań produktu
 • Identyfikację potencjalnego ryzyka zafałszowań produktu
  • Zbieranie danych i ich przegląd
 • Ocenę narażenia na zafałszowanie produktu
  • Zasady oceny podatności na zafałszowania produktu
  • Zasady oceny podatności na zafałszowania dostawców
 • Opracowanie planu łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa
  • Zasady planu łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa
 • Wdrożenie i monitorowanie środków kontroli planu łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa
  • Środki kontrolne
 • Przegląd i doskonalenie planu łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa
  • Zmiany w czynnikach ryzyka i ocenie podatności na zafałszowania produktu
  • Formalny przegląd oceny podatności na zafałszowania
  • Kontrola i monitorowanie wymagań oraz wdrożenie

 

Przewodnik zawiera również opisane przykłady oceny podatności, opracowania i przeglądu planu łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa.

 

Dodatkowo przewodnik zawiera listę pytań, które auditor może zadać podczas auditowania wymagań dotyczących zafałszowań produktu (Food Fraud). Poniżej przedstawiamy listę pytań, na które każda firma musi być gotowa.

 

Sekcja 4.2

 • Kim są członkowie zespołu ds. oceny zafałszowań produktu?
 • W jaki sposób przeszkolono członków zespołu oceny zafałszowań produktu?
 • Czy obowiązki zespołu ds. oceny zafałszowań produktu są jasno określone?
 • W jaki sposób kierownictwo wyższego szczebla wspiera zespół ds. oceny zafałszowań produktu?
 • W jaki sposób zidentyfikowano źródła danych dotyczące zafałszowań produktu?
 • Czy istnieje lista źródeł danych z informacjami dotyczącymi jej przeglądu i częstotliwości przeglądu?
 • Czy wykorzystywane są wiarygodne źródła danych?
 • W jaki sposób dane są wykorzystywane przez członków zespołu ds. oceny zafałszowań produktu?

Dokumenty, które audytor może chcieć ocenić

 • Zapisy szkoleniowe zespołu ds. oceny oszustw produktowych
 • Lista informacji i źródeł danych
 • Dowody na regularny przegląd źródeł informacji i danych

 

Sekcja 4.3

 • Jaka jest zdefiniowana metodologia oceny podatności?
 • Jakie czynniki ryzyka są zdefiniowane dla produktu (surowców, składników i opakowań) i dostawców?
 • Czy wszystkie surowce, składniki i opakowania podlegają ocenie podatności?
 • Czy wyniki podatności lub oceny są dostępne do przeglądu?
 • Jak często są przeprowadzane oceny podatności?
 • Czy przeprowadzane są oceny podatności na wszystkie nowe surowce, składniki i opakowania oraz dostawców tych produktów?

Dokumenty, które audytor może chcieć ocenić

 • Zapisy oceny podatności
 • Lista surowców, składników i opakowań oraz ich dostawców
 • Wyniki przeglądu audytu wewnętrznego

 

Sekcja 4.4 oraz 4.5

 • Czy istnieje procedura planu łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa?
 • Jakie środki kontroli stosuje się w celu ograniczenia ryzyka potencjalnej działalności związanej z zafałszowaniami produktów zidentyfikowanej w ramach oceny podatności?
 • Czy środki kontroli są odpowiednio i konsekwentnie stosowane zgodnie ze zidentyfikowanymi zagrożeniami?
 • Kto monitoruje i, jeśli to konieczne podejmuje działania, w przypadku problemów zidentyfikowanych w ramach stosowanych środki kontroli?
 • Czy środki kontroli są regularnie sprawdzane pod kątem przydatności i skuteczności?

 

Dokumenty, które audytor może chcieć ocenić

 • Plan łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa
 • Zapisy i przegląd środków zaradczych dotyczących planu łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa (i działań)
 • Reklamacje klientów i konsumentów
 • Wyniki audytu wewnętrznego

 

Sekcja 4.6

 • Jak często przeprowadzana jest ocena podatności?
 • Czy w ramach procedury planu łagodzenia zafałszowań w branży spożywczej zdefiniowano kryteria, w których ocena podatności na zafałszowania żywnościowe zostanie poddana przeglądowi w uzupełnieniu do przeglądu rocznego, tj. kiedy mogą wystąpić zmiany ryzyka?
 • Czy dokonano przeglądu skuteczności planu łagodzenia zafałszowań w branży spożywczej? Jeśli tak, jak się to odbywa?
 • Czy zmieniono wymagania dotyczące kontroli i monitorowania, a jeśli tak, dlaczego?

Dokumenty, które audytor może chcieć ocenić

 • Procedury planu łagodzenia / ograniczenia skutków oszustwa
 • Środki kontroli, zapisy i przeglądy planu zwalczania zafałszowań produktu (i działania)
 • Reklamacje klientów i konsumentów
 • Wyniki audytu wewnętrznego

 

Dla ułatwienia IFS podaje w przewodniku zafałszowań żywności przykładową listę danych źródłowych do monitorowania zafałszowań żywności na rynkach światowych. Kluczowymi źródłami mogą być: RASFF, FAO, strona Komisji Europejskiej.

 

Pełen przewodnik dostępny jest za darmo na stronie właściciela standardu IFS

https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food6/documents/FoodFraud-Guide_1805.pdf

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat identyfikacji i zapobiegania zjawiskom Food Fraud oraz Food Defense zapraszamy na szkolenie organizowane przez ISOQAR (Sprawdź szczegóły)

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności