Przewodnik IFS do kontroli nad szkodnikami

Przewodnik IFS do kontroli nad szkodnikami

Częstą niezgodnością identyfikowaną podczas audytów IFS jest kontrola nad szkodnikami. W związku z tym IFS wydał przewodnik, który ma pomóc certyfikowanym zakładom w tym obszarze. Dokument rozjaśnia wymagania IFS w kontekście kontroli nad szkodnikami oraz informuje o aktualnych zmianach w tym obszarze.

 

Co ważne przewodnik ma być wsparciem dla zakładów. Zawarte w nim informacje nie są obligatoryjne do wdrożenia ale mają być pewną podpowiedzią ze strony IFS.

 

Rządzący i społeczeństwo oczekują od firm, że będą działać w sposób zrównoważony i odpowiedziany. Przykładem jest „Zielony Ład” Unii Europejskiej. Inicjatywa ta ma istotne implikacje dla całej branży spożywczej. Coraz częściej firmy muszą brać pod uwagę wpływ swoich działań na środowisko oraz sposoby, w jakie mogą udoskonalić swoją działalność w sposób bardziej zrównoważony. Rozwój ten obejmuje również zwalczanie szkodników w przemyśle spożywczym. Nie będzie to już tylko kwestia zapewnienia niezbędnej kontroli, ale także ograniczenia związanego z tym wpływu na środowisko. W przewodniku IFS przedstawia innowacyjne, bardziej zrównoważone i bezpieczne techniki oraz rolę, jaką odgrywają w tym kontekście narzędzia cyfrowe. Oba aspekty są niezbędne dla ukierunkowanego, zintegrowanego podejścia do ochrony przed szkodnikami. Wytyczne IFS dotyczące zwalczania szkodników pozwalają czytelnikom lepiej zrozumieć wymagania standardów IFS odnoszące się do tego tematu i wyjaśniają obowiązki w różnych obszarach. Uwaga jest skupiona głównie na gryzoniach, które powodują średnio najwięcej szkód w obiektach certyfikowanych na zgodność z IFS. Jednak firmy mogą również stosować zasady zintegrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM) do innych szkodników.

 

Co to jest zintegrowana ochrona przed szkodnikami (IPM)?

 

Praca z wymaganiami dotyczącymi zwalczania szkodników w różnych branżach doprowadziła do rozwoju nowych technologii i nowych sposobów myślenia. Podejście IPM ma zastosowanie w środowiskach rolniczych i pozarolniczych i stało się „złotym standardem” w przemyśle spożywczym. Jest to podstawa dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się zwalczaniem szkodników. IPM oznacza zintegrowaną ochronę przed szkodnikami, której celem jest utrzymywanie szkodników z dala od obiektów poprzez ukierunkowane działanie w obszarach potencjalnych schronień szkodników oraz potencjalnych punktów wejścia. Minimalizuje to ilość potrzebnych pestycydów i pozwala uniknąć konieczności podejmowania środków wewnątrz obiektu. Nacisk kładziony jest na środki zapobiegawcze oparte na utrzymaniu obiektów i sanitacje. Podczas gdy zasady IPM pozostają niezmienione, sposób ich wdrażania stale ewoluuje i wymaga zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Wytyczne przewodnika mają na celu promowanie wdrażania IPM, jako elementarnej części oceny ryzyka w obiektach certyfikowanych na zgodność z IFS.

 

Aby zoptymalizować skuteczny i zrównoważony system ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami IFS, do wytycznych dodano dwa nowe aspekty uwzględniające globalny rozwój i wyzwania środowiskowe – zrównoważony rozwój i nowe narzędzia, w tym cyfryzację. Aby zmniejszyć wpływ konsumpcji i produkcji na środowisko, Komisja Europejska ustanowiła Europejski Zielony Ład, którego celem jest uczynienie Europy neutralną klimatycznie do 2050r. Określa plan zmian transformacyjnych i doprowadzi do licznych zmian legislacyjnych, których cele obejmują wiele różnych sektorów, w tym budownictwo, różnorodność biologiczną, energię, transport i żywność. Przedstawia nową, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu strategię wzrostu, aby pobudzić gospodarkę, poprawić zdrowie i jakość życia ludzi, promować troskę o przyrodę i nie pozostawiać nikogo w tyle.

 

Rola zakładów produkcji spożywczej w Zielonym Ładzie

 

W sektorze spożywczym strategia „od pola do stołu” jest centralnym elementem Zielonego Ładu, którego celem jest ustanowienie zrównoważonych systemów żywnościowych dla zdrowych ludzi, zdrowych społeczeństw i zdrowej planety. Sektor produkcji spożywczej, jako część łańcucha dostaw musi nie tylko zapewniać bezpieczeństwo żywności i zgodność z przepisami, ale także musi zająć się przejściem w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Producenci znajdują się tutaj w podwójnej sytuacji: jako dostawca muszą odpowiadać na potrzeby swoich klientów, ale jednocześnie jako klienci mogą wprowadzać zmiany u swoich dostawców i usługodawców. Minimalizacja użycia pestycydów i szkodliwych substancji stała się istotną częścią aspektu zrównoważonego rozwoju, a liczba nowych narzędzi stale rośnie. Specjaliści zajmujący się zwalczaniem szkodników mają obecnie dostęp do różnorodnych zrównoważonych produktów, a ich skuteczność uległa poprawie, co zaowocowało rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Umożliwia to ciągłą redukcję stosowania pestycydów.

 

Przewodnik nawiązuje do aktualnych wymagań standardów IFS. Część przykładów odnosi się konkretnie do punktów standardu IFS Food wersja 7, gdzie podane są wskazówki i wyjaśnienia do wdrażania wymagań.

 

Co dokładnie znajdziemy w przewodniku?

 

  1. Uwagi dotyczące kontroli szkodników.
  2. Wymagania prawne.
  3. Wymagania standardów IFS w zakresie kontroli nad szkodnikami.
  4. Analiza zagrożeń i działania zapobiegawcze.

 

Skąd bezpłatnie pobrać przewodnik IFS do kontroli nad szkodnikami?

 

Przewodnik mogą Państwo pobrać bezpłatnie ze strony IFS.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności