Podsumowanie konferencji IFS 2019

W dniach 15-16 października odbyła się w Berlinie coroczna konferencja IFS dla jednostek certyfikacyjnych. Brało w niej udział ponad 130 uczestników. Zorganizowano ją w zabytkowym hotelu Oderberger.

 

Biuro IFS cały czas się rozwija, dlatego też przedstawiono nowych pracowników. Stworzono nowy dział rozwoju, który zajmuje się badaniami rynku i wspiera IFS w funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości. IFS ma wdrożone w swojej firmie ISO 9001 oraz ISO 27001.

 

Przedstawiono rozwój poszczególnych programów :

- IFS Food

- IFS Global Markets

- IFS HPC

- IFS Wholesale/Cash&Carry

- IFS Logistics

- IFS Broker

- IFS PACsecure

 

Omówiono zmiany w funkcjonowaniu bazy IFS oraz zaprezentowano nową wersję  aplikacji, która pomaga w prowadzeniu auditu.

 

Aby zebrać informacje od użytkowników, przeprowadzono rozmowy z uczestnikami konferencji, dzieląc ich na grupy robocze ze względu na kraje w jakich pracują. Pomysły i uwagi jakie pozyskano w ten sposób będą stanowiły źródło inspiracji do dalszego rozoju.

 

Niezwykle ciekawa była prezentacja dotycząca zafałszowań żywności analizująca dane zebrane przez IFS od czasu wprowadzenia tego wymagania do standardu IFS Food wersja 6.1. Najbardziej podatnym na zafałszowania produktem jest oliwa z oliwek a najczęstszym czynnikiem z powodu którego żywność jest fałszowana jest czynnik ekonomiczny.

 

IFS przygotowuje się do wprowadzenia nowej wersji standardu IFS Food – wersji 7.  Cele jakie przyświecają zespołowi, który nad nim pracuje to :

  • Standard ma być  bardziej przyjazny dla klienta.
  • Protokół auditu ma być przerestrukturyzowany.
  • Standard ma dać wyjaśnienia tam gdzie ich brakowało.
  • Eliminacja powtórzeń.

 

Wersja 7 IFS food ma rónież zawierać:

  • Definicje procesów outsorsowanych.
  • Zasady rejestracji auditów niezapowiedzianych.
  • Dodano kilka kwestii, które uprzednio znajdowały się w doktrynie.
  • Dodano wyjaśnienia odnośnie różnych typów struktur produkcyjnych.
  • Nowe definicje ocen A,B,C,D

 

Dokument ma obowiązywać od 2021 roku. Z rozmów kuluarowych wynika, że nie będzie to styczeń 2021 lecz raczej luty lub marzec.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności