Zmiany dotyczące legislacji w opakowaniach z tworzyw sztucznych przezn

Zmiany dotyczące legislacji w opakowaniach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do żywności

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi legislacji w opakowaniach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do żywności należy zwrócić uwagę na: Rozp. EU 1416/2016.

Planowane zmiany dotyczą dozwolonej ilości:

- aluminium max. 1mg/1 kg ( wcześniej wartość nielimitowana)

- cynku z 25 na 5 mg/1 kg

- oraz niklu max. 0,02 mg/1 kg ( wcześniej wartość nielimitowana).

Materiały źródłowe: Rozp. WE 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Rozp. EU 1416/2016 zał. do WE 10/2011

 

Zmiany wchodzą w życie 14 września 2018 roku.

Wobec planowanych zmian wszyscy producenci opakowań z tworzyw sztucznych są zobowiązani do zweryfikowania składów stosowanych materiałów do produkcji opakowań i dostarczenia zaktualizowanych deklaracji zgodności swoim klientom.

Trwają prace legislacyjne odnośnie stosowanych olei mineralnych ( MOAH i MOSH) w żywności oraz w materiałach i opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

autor: Lidia Kucharska - Auditor wiodący ISOQAR

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies