Nowe wydanie FSSC 22000 wersja 5

Nowe wydanie FSSC 22000 wersja 5

The FSSC 22000 Food Safety System Certification pracuje nad kolejną wersją FSSC 22000.

 

Jako główne powody prac nad 5-tą wersją FSSC 22000 możemy wymienić m.in.:

  • Publikacja nowego standardu ISO 22000:2018,
  • Uwzględnienie decyzji Rady Interesariuszy,
  • Zgodność z wymaganiami GFSI,
  • Ciągły proces doskonalenia.

 

Wymagania FSSC 22000 wersja 5 zostaną opublikowane w maju 2019 roku.

 

Audity według wymagań FSSC 22000 wersja 4.1 będą przeprowadzane do 31 grudnia 2019 roku.

 

Wszystkie certyfikaty wydane na FSSC 22000 w wersji 4.1 stracą swoją ważność po 29 czerwca 2021 roku.

 

Audity przejścia na 5 wersję FSSC 22000 będą przeprowadzane od 1 stycznia 2020 roku i trwać będą do końca roku. Będą one przeprowadzane zgodnie z obecnym cyklem certyfikacji danej firmy na audicie recertyfikującym lub przeglądowym. Audity przejścia planuje się jako audity zapowiedziane. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzenie auditu przejścia na 5 wersję w formie niezapowiedzianej wizyty po porozumieniu między certyfikowaną organizacją a jednostką certyfikującą.

 

W związku z przejściem na nową wersję ISO 22000:2018 oraz FSSC 22000 wersja 5, ISOQAR poinformuje klientów przed auditem o wymaganym dodatkowym czasie na audit zmian w standardach.

 

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń ze zmian w nowej wersji FSSC 22000.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies