Nowe progi dla alergenów pokarmowych

Nowe progi dla alergenów pokarmowych

Podano do publicznej wiadomości nowe zalecenia dotyczące progów alergenów pokarmowych, wynikające ze wspólnych konsultacji eksperckich FAO/WHO w sprawie oceny ryzyka alergenów pokarmowych. Zespół FAO/WHO składał się z Markusa Lippa, Kang Zhou, Christine Kopko oraz Haruki Igarashi i prowadził stałe rozmowy z grupą interesariuszy, w tym naukowców, organów regulacyjnych, lekarzy i specjalistów oceny ryzyka ze środowisk akademickich, rządowych i przemysłu spożywczego.

 

Wzięto pod uwagę kilka podejść do zdefiniowania poziomów progowych, które obejmowały:

- progi w oparciu o aktualnie dostępne metody analityczne,

- wykazanie poziomu wywołującego szkodliwe działanie (NOAEL) + współczynnik niepewności (UF),

- dawka referencyjna łączona lub nie z zastosowaniem marginesu ryzyka,

- probabilistyczna ocena bezpieczeństwa,

 

Po licznych dyskusjach na temat każdego z możliwych podejść, ustalono, że zasada ustalania dawki referencyjnej (bez stosowania marginesu ryzyka) oraz podejście probabilistycznej oceny bezpieczeństwa są najbardziej odpowiednimi podejściami.

 

Badania odnosiły się do żywności potencjalnie skażonej alergenami, którą spożywały osoby  cierpiące na alergie pokarmowe. Celem badań było określenie bezpiecznego progu zawartości białka wywołującego reakcje alergiczną w przeliczeniu na porcję jednorazowo spożywanego pokarmu. W celu ułatwienia interpretacji wyników, komitet zaleca aby standaryzować metody badawcze i sposób podawania wyników, podając całkowitą zawartość białka wywołującego reakcję alergiczną w przeliczeniu na 1 kilogram spożywanej żywności.

 

Dawki progowe (ED05) ustalono dla 5% szczególnie wrażliwych osób, u których wystąpiła reakcja alergiczna po spożyciu określonej ilości białka alergennego. Przy czym ta sama ilość nie powodowała objawów u pozostałych 95% osób z alergiami pokarmowymi.

 

Wyniki badań pozwoliły ustalić następujące dawki progowe oparte na wartościach ED05:

 

AlergenyRfD rekomendowane (mg białka ze źródła alergenów)
Orzech włoski (w tym Pekan)1
Nerkowce (w tym Pistacje)1
Migdały (tymczasowo)1
Orzeszki ziemne2
Jajka2
Orzech laskowy3
Pszenica5
Ryby5
Krewetki200
Mleko[decyzja zależna od dalszej analizy danych]
Sezam[decyzja zależna od dalszej analizy danych]

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności