Nowe wydanie normy FSSC 22000

Opublikowano nowe wydanie normy FSSC 22000

Ogranizacja Food Safety System Certification (FSSC) opublikowała 4-tą wersję wymagań do certyfikacji systemu FSSC 22000.

 

FSSC 22000 jest wiodącym na świecie, niezależnym, systemem certyfikacji łańcucha żywnościowego opartym na międzynarodowej normie ISO 22000. Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2005, wymagania specyfikacji ISO/TS 22002-1:2009 oraz wytyczne FSSC.

 

Standard ten jest zatwierdzony przez GFSI ( Global Food Safety Initative) oznaczający uznanie certyfikacji FSSC 22000 na równi z standardami BRC Food/ BRC IoP czy IFS Food /IFS PacSecure.

 

Wymagania systemu FSSC dotyczą 3 obszarów, które są auditowane jako jednolity system:

  • wymagania systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000,
  • wymagania programów wstępnych - PRP,
  • dodatkowe wymagania FSSC.

 

Głównymi przesłankami do aktualizacji było:

  • stworzenie bardziej przejrzystych wymagań,
  • spełnienie wymagań GFSI Benchmarking Requirements document Version 7.

 

Audity na zgodność z 4-tą wersją wymagań FSSC 22000, ISOQAR planuje przeprowadzać od września 2017r. *

 

Główne zmiany dla posiadaczy certyfikatów FSSC 22000 to:

  • wprowadzenie niezapowiedzianego auditu
  • wprowadzenie wymagań dotyczących zapobiegania zafałszowaniu żywności (Food Fraud prevention) 
  • obrona żywności przed celowym skażeniem (Food Defence).

 

Niezapowiedziany audit

Jeden z auditów przeglądowych (auditów nadzoru) musi być przeprowadzany jak niezapowiedziany audit. Jednostka certyfikująca decyduje, który z auditów przeglądowych ma być niezapowiedziany. Niezapowiedziany audit przeglądowy będzie przeprowadzany zgodnie z planem przygotowanym na poprzedniej wizycie (jak zapowiedziany audit przeglądowy). Auditowany zakład nie zostanie poinformowany o terminie auditu niezapowiedzianego, ale audit ten będzie przeprowadzany w godzinach pracy zakładu, może również obejmować nocną zmianę (jeśli taka istnieje). W uzasadnionych przypadkach, mogą zostać wyznaczone dni, które będą wyłączone z możliwości przeprowadzenia auditu niezapowiedzianego. Daty te będą uzgodnione z wyprzedzeniem między firmą a jednostką certyfikującą. Uzasadnionym powodem może być np.: przerwa w produkcji.

 

Firma może dobrowolnie zgłosić chęć przeprowadzania w programie niezapowiedzianych auditów obydwu auditów przeglądowych.

 

Jeśli auditor nie zostanie wpuszczony na zakład podczas niezapowiedzianej wizyty, certyfikat FSSC 22000 firmy zostanie zawieszony. Jeśli w ciągu kolejnych 6 miesięcy nie odbędzie się audit niezapowiedziany, certyfikat FSSC 22000 zostanie wycofany.

 

 

Nowe wymaganie dotyczące Food Defence – system obrony żywności przed celowym skażeniem

Organizacja powinna posiadać udokumentowaną i co roku przeglądana procedurę obrony żywności. Powinna być przeprowadzana ocena zagrożeń, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i priorytetyzacja środków zapobiegawczych do obrony żywności.

 

Nowe wymaganie dotyczące Food Fraud - obrona przed zafałszowaniami żywności

Organizacja powinna posiadać udokumentowaną procedurę oceny podatności na zafałszowania żywności w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach i priorytetyzacji środków zapobiegających zafałszowaniu żywności.

 

* Gdyby termin ten uległ zmianie, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies