Nowa wersja standardu FSSC 22000 5.1

Nowa wersja standardu FSSC 22000 - wersja 5.1

Chcielibyśmy poinformować, że została opublikowana nowa wersja standardu FSSC 22000 - wersja 5.1 z listopada 2020.

 

Cały standard 5.1 jest dostępny za darmo na stronie FSSC 22000:

https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1/

 

Nowa wersja została wprowadzona głównie ze względu na:

 • utrzymanie zgodności z wymaganiami GFSI,
 • ciągły proces doskonalenia, oraz
 • włączenie do standardu części wymagań, które FSSC opublikowało w liście decyzyjnym, np. czas na zamknięcie małych niezgodności został określony na 28 dni kalendarzowe.

 

Audity na zgodność z nową wersją standardu obowiązują od 1 kwietnia 2021.

 

Audity przejścia mogą być w formie niezapowiedzianej, jeżeli tak zostało to zaplanowane (wymagane jest aby przynajmniej 1 audit na 3 lata ma być niezapowiedziany).

 

Najważniejsze zmiany dla organizacji certyfikowanych według wymagań FSSC:

 • lista dodatkowych wymagań FSSC została poszerzona:
  • wymaganie 2.5.1 - Zarządzanie usługami i zakupionymi materiałami  oraz 2.5.2 - Etykietowanie produktów zostało zmienione.
  • dodano nowe wymagania - część jest przeznaczona dla wybranych kategorii łańcucha żywnościowego, więc opis poniżej dotyczy tylko tych związanych z zakresami certyfikacji u naszych klientów (czyli kategorią C - produkcja żywności oraz kategorią K - produkcja środków biochemicznych):
   • 2.5.10 - Składowanie i magazynowanie,
   • 2.5.11 - Kontrola zagrożeń i środki zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym - tylko dla kategorii C (produkcja żywności),
   • 2.5.12 - Weryfikacja PRP
   • 2.5.13 - Rozwój produktu
   • 2.5.14 - Status zdrowotny - nie dotyczy kategorii C & K,
   • 2.5.15 - Wymagania dla organizacji z certyfikacją w wielu lokalizacjach - nie dotyczy kategorii C & K.
 • minimalny czas trwania każdego auditu FSSC to teraz 2 dni.
  W związku z tym w wielu firmach audit na zgodność z wersją 5.1 będzie wymagał weryfikacji czasu trwania auditu.
 • wprowadzono kilka nowych definicji, chociaż pojęcia były już wcześniej prezentowane w standardzie, np. kultura bezpieczeństwa żywności.
 • doprecyzowano pewne kwestie dotyczące sposobu raportowania i portalu FSSC.

 

W grudniu FSSC 22000 podało wytyczne odnośnie sposobu przejścia na wersję 5.1.

 

Po audicie przejścia nowe certyfikaty nie będą wystawiane, gdyż odniesienie do wersji 5 nadal będzie aktualne.

 

Wersja 5.1 będzie widoczna jedynie na raporcie z auditu, programie z auditu oraz w portalu FSSC.

 

W razie pytań odnośnie nowych wymagań, proszę o kontakt z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności