Nowa norma ISO 22000:2018 została wydana

Nowa norma ISO 22000:2018 została wydana

Ponad dwieście chorób rozprzestrzenia się w łańcuchu żywnościowym, więc oczywistym jest, że bezpieczna, zrównoważona produkcja żywności jest jednym z naszych największych wyzwań. Globalizacja handlu żywnością dodatkowo komplikuje jej bezpieczeństwo, a nowa edycja ISO 22000 dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności jest odpowiedzią na te zmiany.

 

Bezpieczeństwo żywności polega na zapobieganiu, eliminowaniu i kontroli zagrożeń związanych z żywnością, od miejsca jej produkcji do miejsca konsumpcji. Ponieważ na każdym etapie tego procesu można zidentyfikować zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności, każda firma w łańcuchu dostaw musi przeprowadzać odpowiednie kontrole zagrożeń. W rzeczywistości bezpieczeństwo żywności może być utrzymane jedynie dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich stron: rządów, producentów, sprzedawców detalicznych i końcowych konsumentów.

 

Nowa norma ISO 22000:2018 skierowana jest do wszystkich organizacji działających w branży spożywczej i paszowej, niezależnie od ich wielkości i sektora. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym przekładają zarządzanie bezpieczeństwem żywności na proces ciągłego doskonalenia. Norma podejmuje ona ostrożne podejście do bezpieczeństwa żywności, pomagając w identyfikacji, zapobieganiu i zmniejszaniu zagrożeń z nią związanych w łańcuchach żywności i pasz.

 

Nowa edycja normy zapewnia przejrzystość zrozumienia dla tysięcy firm na całym świecie, które już korzystały z tego standardu. Jej najnowsze udoskonalenia obejmują:

- Przyjęcie struktury wysokiego poziomu wspólnej dla wszystkich norm systemu zarządzania ISO, co ułatwia organizacjom łączenie ISO 22000 z innymi systemami zarządzania (takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001);

- Nowe podejście do ryzyka - jako kluczowa koncepcja w branży spożywczej - które odróżnia ryzyko na poziomie operacyjnym od poziomu biznesowego systemu zarządzania;

- Silne powiązania z Codex Alimentarius, grupą żywnościową ONZ, która opracowuje wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności dla rządów;

- Nowy standard zapewnia dynamiczną kontrolę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności, łącząc następujące ogólnie uznane kluczowe elementy: interaktywną komunikację, zarządzanie systemami, programy wstępne (PRP) oraz zasady analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

 

ISO 22000:2018 anuluje i zastępuje ISO 22000:2005. Organizacje certyfikowane do tego standardu mają trzy lata od daty publikacji do przejścia na nową wersję.

 

Obecnie nowa norma ISO 22000:2018 jest dostępna na stronie: https://www.iso.org/standard/65464.html

 

Niedługo powinna być także dostępna norma w języku angielskim na stronie PKN. Prawdopodobnie w ciągu roku powstanie także tłumaczenie PKN na język polski.

 

Wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat ISO 22000:2005, w celu zachowania jego ciągłości, są zobowiązane do 18.06.2021 roku zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji ISO 22001:2018. ISOQAR CEE oferuje swoim Klientom pełne wsparcie oraz pakiet szkoleń, które pozwolą w pełni zrozumieć i dostosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań nowego standardu. Aby zapoznać się z pełną ofertą szkoleń w zakresie ISO 22000 kliknij TUTAJ.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie certyfikacji skontaktuj się telefonicznie z naszym biurem pod numerem 22 649 76 64 lub wyślij e-mail na adres isoqar@isoqar.pl

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies