Aktualizacja normy ISO 22000 – status prac nad nową wersją standardu

Status prac nad nową wersją normy ISO 22000:2018

Od czasu pierwszej publikacji normy ISO 22000 w 2005 r. użytkownicy standardu zmagają się z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa żywności. W celu zapewnienia im wsparcia, norma ISO 22000 przechodzi obecnie przez etap rewizji i aktualizacji.

 

Standardy ISO standardowo poddawane są przeglądom co 5 lat w celu ustalenia, czy nadal odpowiadają aktualnym potrzebom swoich użytkowników i wspierają zarządzanie w organizacjach niezależnie od ich wielkości lub stopnia rozbudowania.

 

Norma ISO 22000 znajduje się obecnie na etapie Final Draft International Standard (FDIS). Publikacji uaktualnionej wersji standardu można się spodziewać w czerwcu 2018 r.

 

Co się zmieni w normie ISO 22000:2018?

Główne proponowane zmiany w standardzie obejmują modyfikacje jego struktury, a także wyjaśnienie kluczowych pojęć, takich jak:

  • Struktura wysokiego poziomu: aby ułatwić życie firmom korzystającym z więcej niż jednego standardu systemu zarządzania, nowa wersja ISO 22000 będzie miała taką samą strukturę, jak wszystkie inne standardy systemów zarządzania ISO, strukturę wysokiego poziomu (HLS).
  • Podejście do ryzyka: standard będzie opisywał teraz inne podejście do rozumienia ryzyka.
  • Cykl PDCA: norma wyjaśnia cykl "Planuj - rób - sprawdź - działaj", poprzez dwa oddzielne cykle w standardzie pracującym razem: jeden obejmujący system zarządzania i drugi, obejmujący zasady HACCP.
  • Proces działania: jasny opis różnic między kluczowymi pojęciami, takimi jak: krytyczne punkty kontrolne (CCP), operacyjne programy wstępne (OPRP) i programy wstępne (PRP).

 

Kto jest odpowiedzialny za aktualizację standardu ISO 22000?

Aktualizacja normy jest przeprowadzana przez specjalistów z ponad 30 krajów, posiadających doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO / TC34 / SC17 / W8).

 

Więcej informacji o pracach komisji odpowiedzialnej za aktualizację standardu ISO 22000 można znaleźć tutaj.

 

Posiadam certyfikat ISO 22000:2005. Co się z nim stanie po publikacji ISO 22000:2018?

Publikacja nowej wersji normy wiąże się zawsze z 3-letnim czasem przejścia, podczas którego aktualni posiadacze certyfikatów ISO 22000 mają czas na zapoznanie się z nowymi wymaganiami normy i dostosowanie swoich systemów do zmian.

Po opublikowaniu nowej wersji normy, jednostki certyfikujące przedstawią posiadaczom certyfikatów ISO 22000 wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualizacji ich certyfikatów do obowiązującej wersji standardu.

 

W celu ułatwienia procesu przejścia ISOQAR CEE oferuje Państwu szkolenia otwarte oraz zamknięte, które pomogą lepiej zrozumieć zmiany wynikające z publikacji nowej wersji standardu. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności