Aktualizacja normy ISO 22000 – status prac nad nową wersją standardu

Status prac nad nową wersją normy ISO 22000:2018

Od czasu pierwszej publikacji normy ISO 22000 w 2005 r. użytkownicy standardu zmagają się z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa żywności. W celu zapewnienia im wsparcia, norma ISO 22000 przechodzi obecnie przez etap rewizji i aktualizacji.

 

Standardy ISO standardowo poddawane są przeglądom co 5 lat w celu ustalenia, czy nadal odpowiadają aktualnym potrzebom swoich użytkowników i wspierają zarządzanie w organizacjach niezależnie od ich wielkości lub stopnia rozbudowania.

 

Norma ISO 22000 znajduje się obecnie na etapie Final Draft International Standard (FDIS). Publikacji uaktualnionej wersji standardu można się spodziewać w czerwcu 2018 r.

 

Co się zmieni w normie ISO 22000:2018?

Główne proponowane zmiany w standardzie obejmują modyfikacje jego struktury, a także wyjaśnienie kluczowych pojęć, takich jak:

  • Struktura wysokiego poziomu: aby ułatwić życie firmom korzystającym z więcej niż jednego standardu systemu zarządzania, nowa wersja ISO 22000 będzie miała taką samą strukturę, jak wszystkie inne standardy systemów zarządzania ISO, strukturę wysokiego poziomu (HLS).
  • Podejście do ryzyka: standard będzie opisywał teraz inne podejście do rozumienia ryzyka.
  • Cykl PDCA: norma wyjaśnia cykl "Planuj - rób - sprawdź - działaj", poprzez dwa oddzielne cykle w standardzie pracującym razem: jeden obejmujący system zarządzania i drugi, obejmujący zasady HACCP.
  • Proces działania: jasny opis różnic między kluczowymi pojęciami, takimi jak: krytyczne punkty kontrolne (CCP), operacyjne programy wstępne (OPRP) i programy wstępne (PRP).

 

Kto jest odpowiedzialny za aktualizację standardu ISO 22000?

Aktualizacja normy jest przeprowadzana przez specjalistów z ponad 30 krajów, posiadających doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO / TC34 / SC17 / W8).

 

Więcej informacji o pracach komisji odpowiedzialnej za aktualizację standardu ISO 22000 można znaleźć tutaj.

 

Posiadam certyfikat ISO 22000:2005. Co się z nim stanie po publikacji ISO 22000:2018?

Publikacja nowej wersji normy wiąże się zawsze z 3-letnim czasem przejścia, podczas którego aktualni posiadacze certyfikatów ISO 22000 mają czas na zapoznanie się z nowymi wymaganiami normy i dostosowanie swoich systemów do zmian.

Po opublikowaniu nowej wersji normy, jednostki certyfikujące przedstawią posiadaczom certyfikatów ISO 22000 wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualizacji ich certyfikatów do obowiązującej wersji standardu.

 

W celu ułatwienia procesu przejścia ISOQAR CEE oferuje Państwu szkolenia otwarte oraz zamknięte, które pomogą lepiej zrozumieć zmiany wynikające z publikacji nowej wersji standardu. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies