Niezapowiedziany audit IFS Food - ISOQAR

Niezapowiedziany audit IFS Food

Od października 2016 roku będzie możliwe przejście na certyfikację IFS Food w programie auditów niezapowiedzianych. Jest to dobry sposób na podniesienie konkurencyjności Państwa firmy i wykazanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produkowanych wyrobów.   Jak wygląda proces przygotowania i certyfikacji w programie niezapowiedzianym? Poniżej kilka podstawowych informacji. Planowanie auditu W przypadku firm myślących o pierwszej certyfikacji IFS Food można ubiegać się o certyfikację w programie auditów zapowiedzianych lub od razu w programie niezapowiedzianych. Jeżeli Państwa firma posiada już certyfikat IFS Food, należy zgłosić się do jednostki certyfikującej przed terminem rozpoczęcia okna auditowego (okres, w którym może zostać przeprowadzony audit). W przypadku wyboru programu niezapowiedzianych auditów, nie otrzymają Państwo standardowego powiadomienia z portalu IFS o zbliżającym się audicie. Audit może być przeprowadzony w dowolnym terminie podczas trwania okna auditowego, oprócz oficjalnych dni wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wskazanych przez firmę. Firma może podać 10 dni w maksymalnie 3 połączonych okresach, kiedy nie będzie możliwe przeprowadzenie auditu IFS (np. z powodu prac konserwacyjnych parku maszynowego, wizyty klientów, urlopów itp.). W momencie zgłoszenia się do programu auditów niezapowiedziany firma powinna podać dane do osoby, z którą audytor będzie mógł się skontaktować, gdy przyjedzie na audit. Przed wyznaczonym oknem auditowym jednostka certyfikująca może poprosić o przesłanie dokumentacji. Przebieg auditu Auditor może przyjechać do firmy w dowolnym dniu w trakcie trwania okna auditowego. Po pojawieniu się w firmie będzie prosił o kontakt z wcześniej wskazaną przez firmę osobą. Odmowa wpuszczenia auditora będzie wiązała się z zawieszeniem ważności aktualnie obowiązującego certyfikatu. Informacja o takim zawieszeniu pojawi się na portalu IFS maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Firma w danej sytuacji i tak zostanie obciążona kosztami auditu. Zalecane jest, aby kolejny audit został przeprowadzony przez tę samą jednostkę certyfikującą. Po wejściu auditora do firmy może on rozpocząć od krótkiego przeglądu dokumentacji, po czym niezwłocznie udać się na hale produkcyjne. Spotkanie otwierające i audit dokumentacji może odbyć się w późniejszym czasie przeprowadzanej oceny. Jeśli podczas auditu niezapowiedzianego niektóre linie produkcyjne (obejmujące różne plany HACCP) nie pracują, to są możliwe dwa poniższe rozwiązania: - auditor poprosi o uruchomienie linii produkcyjnej. Jeśli jest to możliwe, zostanie ona oceniona w kolejnych dniach bieżącego auditu; - jeśli nie jest możliwe uruchomienie linii i nie da się wyłączyć tej linii z zakresu certyfikacji, to auditor musi przeprowadzić dodatkowy audit rozszerzający. Przeprowadzony on zostanie w trybie zapowiedzianym. Raport i Certyfikat Na raporcie oraz certyfikacie podana jest informacja w jakim trybie firma podchodzi do auditów – zapowiedzianym czy niezapowiedzianym.   Zadzwoń pod numer +48 22 649 76 64 i zapytaj o to, jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać certyfikat IFS Food w programie audytów niezapowiedzianych.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności