Najczęściej podnoszone niezgodności podczas auditów BRC Food w 2018 ro

Sprawdź z jakiego powodu najczęściej podnoszone były niezgodności podczas auditów BRC Food w 2018 roku

BRCGS nadzoruje bezpieczeństwo, legalność i jakość dużej ilości produktów i usług. Na podstawie raportów z auditów przygotowano statystyki wyników certyfikacji.

 

BRC przedstawiło zestawienie, na którym wskazuje najczęściej podnoszone niezgodności podczas auditów BRC Food w 2018 roku.

 • Na początku listy znajdują się klauzule odnoszące się do utrzymania czystości: 4.4.1; 4.11.1; 4.6.1.
 • Kolejne często powtarzające się niezgodności odnoszą się do Identyfikowalności: 3 .9.2; 3.9.1 (modyfikacja w BRC Food 8).
 • Klauzula 3.4.1 odnosząca się do planowania auditów wewnętrznych (modyfikacja w BRC Food 8).
 • Klauzula 3.5.1.1 mówiąca o ocenie ryzyka dostawców i surowców (modyfikacja w BRC Food 8).
 • Klauzula 4.7.3 dotycząca dokumentowania i kontroli tymczasowych napraw (modyfikacja w BRC Food 8).
 • Klauzula 4.2.1 wskazująca na konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka (food defence) oraz na podstawie jej wyników stworzenia planu oceny zagrożeń (modyfikacja w BRC Food 8).
 • Klauzula 4.9.2.1 nakazująca kontrolę użycia i przechowywania ostrych narzędzi.
 • Klauzula  3.5.1.2 mówiąca o procedurze zatwierdzania dostawców (modyfikacja w BRC Food 8).
 • Klauzula 4.9.1.1 o kontroli substancji chemicznych .
 • Klauzula 2.5.1 odnosząca się do 4 kroku kodeksu żywnościowego, czyli opracowania schematów przebiegu procesu dla każdego produktu.
 • Klauzula 4.7.1 mówiąca o stosowaniu udokumentowanym harmonogramie zaplanowanych przeglądów wszystkich urządzeń i sprzętu.
 • Klauzula 6.4.2 dotycząca kalibracji urządzeń pomiarowych i monitorujących.

 

Warto zwrócić uwagę, że połowa z wyżej wymienionych klauzul uległa modyfikacjom w BRC Food wersja 8, co może spowodować dalsze trudności w uzyskaniu zgodności z ww. klauzulami. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ISOQAR oferuje szkolenia otwarte i zamknięte ze zmian w nowej wersji standardu BRC. Więcej informacji na temat szkoleń z BRC Food wersja 8 dostępnych jest na stronie LINK.

 

Dodatkowo BRC przeprowadza audity zgodności przeprowadzane bezpośrednio z ramienia organizacji BRC. W 2018 roku BRC przeprowadziło 162 takie oceny na całym świecie, z czego 131 ocen firm certyfikowanych na zgodność ze standardem BRC Food.

 

Na podstawie auditów zgodności BRC przedstawiło ranking głównych 10 niezgodności po wizytach w obszarze BRC Food.

 1. Audity wewnętrzne - klauzula 3.4
 2. U trzymanie higieny i porządku- klauzula 4.11
 3. Utrzymanie drzwi- klauzula 4.4.9 (w BRC Food w. 7); w BRC Food w. 8 została ona przeniesiona do klauzuli 4.4.8
 4. Weryfikacja schematu przebiegu procesu (5 krok w kodeksie żywnościowym)- klauzula 2.6
 5. Utrzymanie ścian- klauzula 4.4.1
 6. Identyfikowalność- klauzula 3.9
 7. Procedura utrzymania szkła- klauzula 4.9.3
 8. Cele zarzadzania- klauzula 1.1.2 (w BRC Food w. 7); w BRC Food w. 8 została ona przeniesiona do klauzuli 1.1.3
 9. Naprawy tymczasowe- klauzula 4.7.3
 10. Konserwacja sprzętu- klauzula 4.7

 

Polecamy przeanalizować powyższe dane i porównać z Państwa ostatnim raportem z auditu BRC Food. Planując audity wewnętrzne, może warto zwrócić szczególną uwagę na wyżej wymienione klauzule jako potencjalne źródło niezgodności na kolejnym audicie. Warto także mieć na uwadze, że połowa z wyżej wymienionych klauzul uległa modyfikacjom w BRC Food wersja 8, co może spowodować dalsze trudności w uzyskaniu zgodności z ww. klauzulami.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat szkoleń ze zmian w BRC Food wersja 8 zachęcamy do kontaktu pod numerem tel. 668 932 136 lub wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies